O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
ALBUM Rok 2019 - 2.pololetí(112 foto) »
ALBUM Rok 2019 - 1.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 2.pololetí(180 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 1.pololetí(160 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 2.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 1.pololetí(220 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 2.pololetí(120 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 1.pololetí(168 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 2.pololetí(116 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 1.pololetí(132 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 2.pololetí(164 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 1.pololetí(124 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 2.pololetí(80 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 1.pololetí(200 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 2.pololetí(196 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 1.pololetí(128 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 2.pololetí(204 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 1.pololetí(136 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 2.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 1.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2007 - 2.pololetí(76 foto) »
ALBUM: rok 2007 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2005 - 2.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 2.pololetí »

ALBUM č.29, Rok 2019 - 1.pololetí


Smržické hody nemohly lépe začít. V sobotu 29. června na svátek Petra a Pavla je zahájil v kostele sv. Petra a Pavla farář O. Jožka Glogar. Vysvětlil všem jejich podstatu a udělil občanům i celé vesnici požehnání. Dechový orchestr mladých působí na Základní umělecké škole v Němčicích nad Hanou. Na úvod smržických hodů působil v našem kostele, kde zvuk jeho nástrojů navodil tu pravou hodovou atmosféru. Po zahájení v kostele se chystalo pozvání občanů na hodové slavnosti v podobě průvodu přes celou obec. Do jeho čela se postavili dva mladí Hanáci a pan starosta jim vysvětlil, kudy se vlastně půjde. Terezka Spurná to má už se svými hůlkami perfektně natrénované a vedle takového fešáka, jako je Honza Přikryl, jí to šlapalo ještě líp. Také hanácké kroje jim moc slušely.
Když celý průvod napochodoval na hlavní ulici, připojila se k němu zezadu ještě ozdoba našeho hasičského sboru, Pragovka „Erena“. Před některými domy očekávali průvod jejich obyvatelé. Na muzikanty i hasiče čekaly chlebíčky, vdolečky a nějaká ta štamprlka, aby jim to líp šlapalo a hrálo. Takové občerstvení si zasloužilo odměnu. Dechový orchestr zahrál obyvatelům ulice Za Kobližnicí tak hezky, že jim to nedalo a před vlastním domem si zatancovali. Pan starosta sice k hasičům nepatří, půjčil si ale od nich bezpečnostní vestu a hlídal, aby projíždějící auta někoho nepřejela. Obecní fotograf mu pomáhal hlídat průvod z opačné strany a ještě ho stihl celý nafotit.
Po občerstvovací a taneční pauze průvod prošel celou obec a hezky vyhrával. Sobě do kroku a přihlížejícím občanům jako pozvání na hodovou zábavu. Cesta hodového průvodu končila ve sportovním areálu, kam se už postupně začali scházet obyvatelé Smržic i jejich známí a příbuzní. Na úvod hodového veselí pan starosta všechny přivítal, popřál jim co nejlepší zábavu a příjemně strávený hodový víkend. Parkoviště za fotbalovým hřištěm v průběhu týdne zaplnily různé atrakce, od pátku už tady vyhrávala hudba a v sobotu se to rozjelo naplno.
Pro děti zde byla jejich oblíbená hodová atrakce aquazorbing. Ještě víc je ale přitahovala Pirátská loď, autíčka a kolotoče. Neodmyslitelnou součástí hodů ve Smržicích je setkání volejbalových veteránů. Starosta s místostarostou se u volejbalového hřiště za sokolovnou setkali se starostkou Sokola a předsedou oddílu volejbalu Aloisem Lakomým. Při letošním 44. ročníku srazu veteránů se na kurtu postupně vystřídalo celkem 55 starších i mladších hráčů. Po sportovních výkonech je čekalo posezení a taneční zábava. Tancovalo se také ve sportovním areálu. Dechový orchestr vystřídala odpoledne kapela Krumsíňanka a večer už patřil oblíbené hudební skupině Kontakt.
Vítání prázdnin se tentokrát uskutečnilo na dvoře fary. Kulturní komise pozvala všechny děti do letního kina. Na úvod si ale mohly pořádně zadovádět a opékat si špekáčky. Když se začalo šeřit, objevilo se na čelní stěně fary promítací plátno, které obec za tímto účelem zakoupila. Stačilo je stáhnout dolů a premiéra smržického letního kina mohla začít. Promítání bylo svěřeno obecnímu videokronikáři Zdeňku Balcaříkovi, který také vyřídil potřebná povolení Unie filmových distributorů. O půl desáté zasedl do svého křesla a nový projektor se rozzářil. Rodinná komedie „Špunti na vodě“ měla jak u malých, tak u odrostlejších diváků velký úspěch. Když se potom rozcházeli, někteří dokonce navrhovali, že by se mohlo klidně promítat každý víkend.
Ještě před skončením školního roku zahájila firma Insta rekonstrukci staré školní budovy. Ta už stojí v centru Smržic rovných 150 let a zasloužila si zmodernizovat. Žáci třetí třídy základní školy si tak závěr školního roku užívali v krásném prostředí jedné z volných tříd nové budovy mateřské školy. Pro žáky 4. a 5. třídy základní školy bylo vytvořeno náhradní učební prostředí úpravou a vybavením horního podlaží budovy smržických zahrádkářů. Sem do budovy zahrádkářů se přišli v poslední den školního roku rozloučit s „páťáky“ zástupci obce. Každý z žáků od nich dostal jako dárek knihu o Smržicích.
Ve čtvrtek 27. června přivítala vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Veronika Přikrylová malé i velké smržické občany na tradiční „Zahradní slavnosti“, tentokrát už za novou mateřskou školou. Na úvod slavnosti přišlo rozloučení s předškoláky. Paní učitelka je postupně představila a řekla o nich pár zajímavostí. Ředitelka školy Mgr. Jana Gulaková potom každého z nich pasovala na prvňáčka. Děti všem přihlížejícím s nadšením předvedly, co se v mateřské škole naučily. Za každé vystoupení od nich sklidily obrovský potlesk. Pro všechny děti i ostatní návštěvníky slavnosti bylo připraveno zajímavé občerstvení. Do provizorní kavárny si mohli dokonce zajít na kafíčko a zákusek, nechyběla zde ani dětská tombola.
V úterý 25. června se v obřadní síni konala slavnost pasování nových čtenářů. Prvňáčci a jejich rodiče si vyslechli úvodní řeč pana starosty a potom už se paní učitelka Mgr. Ulmanová pochlubila, co děti stihla naučit. Budoucí čtenáři dali k lepšímu pár písniček. Na tu hanáckou o mlynáři a kominíkovi, kterou všem předvedl Honzík a Vojta, se ráda podívala také nová ředitelka školy Mgr. Jana Gulaková a nová knihovnice Vlaďka Hvozdecká. Na závěr slavnosti pan starosta prvňáčky hezky jednoho po druhém pasoval obrovskou tužkou na nové čtenáře smržické knihovny a paní učitelka je vyzdobila barevnou šerpou „Jsem čtenář 2019“. Od obecní knihovny dostal každý z nových čtenářů knížku a velikou čokoládu. Paní učitelka jim potom ještě přidala malou sovičku, která je symbolem moudrosti a stala se talismanem jejich třídy.
V polovině června byla obec nucena zorganizovat brigádu na vyčištění břehů Českého potoka, protože Povodí Moravy má nedostatek pracovníků. Jako první se do akce pustili na Blíšťce smržičtí myslivci. Hlavním brigádnickým dnem byla sobota 15. června. Běžní občané se však bohužel moc nezapojili. Sešlo se několik zastupitelů a pracovnic obce, zástupci spolku Sokola, zahrádkářů, turistů a fotbalistů. Údržba břehů začala u kulturního domu. Zastupitel obce Jirka Smékal zvolil klasickou metodu sečení speciální kosou, kterou si pravidelně brousil. Děvčata ze spolku zahrádkářů se měla co ohánět, aby stihla trávu uhrabat. Do boje s trávou se od mostu pustil svým křovinořezem zatupitel obce Libor Škobrtal a Mira Martinák, který se vody nebojí a klidně vlezl do potoka. Uklízela to po nich Irena Laurenčíková a Jana Balcaříková.
V Českém potoce zase až tak moc vody neteče, je tam ale skoro půl metru bahna, které by chtělo vybagrovat. Právě v něm se velice daří obrovským rostlinám, které mají metrové kořeny a nikdo neví, kde se tady vzaly. Dopolední brigáda dala v tom vedru všem jejím účastníkům pořádně zabrat. Pan starosta je za odměnu pozval do sportovního areálu na opečenou klobásku a na pivečko. V pondělí 17. června začali posečenou trávu kolem potoka uklízet obecní pracovníci a brigádníci. Trávu a veškerý rostlinný odpad obec odváží do nedaleké bioplynové stanice. Ve středu 19. června v noci pomohl s úklidem posečené trávy příval vody. V obci Čechy pod Kosířem řádila bouřka a za dvě hodiny byla voda u nás. Smržičtí hasiči se snažili co mohli, aby tráva koryto dočista neucpala.
1. června je Mezinárodní den dětí a letos to vyšlo krásně na sobotu. Po úvodních slovech Veroniky Přikrylové zahájila program svým tancem děvčata ze školy a zahrál jim k tomu DJ Jirka Odvářka. Soutěže dětí si tentokrát rozdělily všechny smržické spolky. TJ Sokol nabídla dětem trochu gymnastiky a ještě si mohly na balonek namalovat obličej a nového kamaráda si odnést. Hasiči přijeli se svým služebním veteránem Praga RN, žádný zásah ale tentokrát nehrozil. Pro děti měli nachystané tradiční trefování proudem vody do kuželek. Členové smržického klubu turistů si vzali na starost Stezku v oblacích. Některé z dětí ji přeběhly jako nic, ty méně šikovné jim daly dost práce. Za úspěšné zdolání všech prvků dostal každý na kartičku razítko šneka.
Stylovou soutěž připravily pro děti členky spolku zahrádkářů. Děti měly za úkol rozeznat různé druhy luštěnin a zeleniny. Jednu zajímavou poznávací soutěž připravila pro děti také Farnost Smržice. Další soutěží, kterou zajišťovali hasiči, byla střelba ze vzduchovky na terč. Technické zázemí měli na starosti pod dohledem Romana Bohanose hasiči junioři. Jednu ze soutěží zajistili také smržičtí myslivci. Děti měly za úkol poznat, z jakého stromu jsou jednotlivé vystavené větve. Nechyběla zde ani malá ukázka mysliveckých trofejí.
Velký zájem byl o soutěž Spolku rodičů. Jen málokteré z dětí už dnes dokáže udělat bez pomoci alespoň pár kroků na dřevěných chůdách a Zbyněk Slezáček dělal co mohl, aby je to naučil. Do soutěžení se přihlásilo 193 dětí. Když měly všechna políčka karty potvrzena, mohly si vyzvednout odměnu. Tou byl kromě několika sladkostí létající talíř, který jim jistě přinese o prázdninách spoustu zábavy. Zpestřením Dne dětí byla návštěva leteckých modelářů z Prostějova. Velkým nadšencem v tomto oboru je smržický zastupitel Libor Škobrtal a jeho syn Michal, který se umístil na mistrovství ČR na třetím místě. Dalším zpestřením mělo být přistání vrtulníku s následným vyhlídkovým letem nad Smržicemi. První vrtulník měl ale technické problémy, tak za něj přiletěl náhradní, který se jen párkrát otočil a zase odletěl.
Čtvrt století neměly Smržice svoji Májku. Ta letošní byla sice skromná, ale vydržela na svém místě před obecním úřadem až do konce měsíce. V pátek 31. května se přišla na její pokácení podívat skoro celá dědina. Pan starosta Ing. Aleš Moskal všem přítomným poděkoval, že se jich tolik sešlo, popřál jim dobrou zábavu a hasičům při kácení hodně zdaru. Slíbil, že příští rok už bude Májka podstatně mohutnější. Občany přivítala také předsedkyně kulturně-sportovní komise Bc. Veronika Přikrylová a uvedla první část programu. O ten se postaraly děti ze školy, které zazpívaly dokonce hanácky, zahrály na flétničky i na kytaru. Potom se už pustili do díla naši hasiči. Na poprvé se jednalo o Májku tenkou a moc práce s ní nebylo. Nejdříve nařezali klínek, potom z druhé strany. O finále se postarala sekera a za chvilku už Májka letěla.
Netrvalo jim to ani tři minuty a Májka leží za obrovského potlesku všech přihlížejících na zemi. Jako první jí uřízli vršek, který bude zdobit dvůr hasičské zbrojnice při dalším programu této skvělé akce. Potom začala soutěž, kdo rychleji Májku přeřízne. Zapojil se i starosta se synem Ondřejem, nejrychlejší ale nebyli. Ze sedmi dvojic byla dokonce jedna dámská a časem 21:09 vyhráli láhev slivovice pánové Filouš a Vymětal. Po skončení soutěže v řezání zastavila policie na chvíli dopravu a celý dav se přestěhoval naproti k hasičárně. Tam jim mladí hasiči předvedli ukázku zásahu, který mají natrénovaný na své soutěže. To nejlepší na konec. Ve dvoře hasičárny bylo pro všechny připraveno příjemné posezení, točilo se pivo, opékaly párky a pod stanem hrála country kapela. Další příležitost pobavit se a popovídat si se známými a kamarády.
V pátek 24. května se v ČR po jedenácté uskutečnila akce „Noc kostelů“ a opět se přihlásila též Farnost Smržice. Na programu byla májová pobožnost, koncert smržické scholy, prohlídka kostela a možnost vstupu do věže. Interiér byl u příležitosti Noci kostelů vyzdoben kytkami a přibylo zde i několik zajímavostí. Jednou z nich byla kronika farnosti, do které Antonín Kolman nakreslil smržický kostel a apoštoly sv. Petra a Pavla. S velkým zájmem se setkala možnost vstupu do věže, kam se hned tak někdo nedostane. Pravidelné klapání starodávného hodinového stroje přímo vybízelo chvíli se zastavit a zamyslet nad tím, jak ten čas neúprosně běží. Po úzkém dřevěném schodišti se dalo vystoupat až ke zvonům kostela a z okna věže se rozhlédnout po Smržicích a okolí. Z takové výšky ještě nikdo z návštěvníků novou mateřskou školu v pozadí s Velkým Kosířem neviděl.
V pátek 24. května zavlála před obecním úřadem na místě vlajky Obce Smržice vlajka Evropské unie. Úderem 14. hodiny začaly také u nás volby do Evropského parlamentu. Obřadní síň se po půlroční pauze opět změnila ve volební místnost. Na rozdíl od podzimních komunálních voleb měla však tentokrát volební komise podstatně méně práce. Těsně před zahájením eurovoleb přišel pan starosta zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Hned také jako první hodil svůj hlasovací lístek do volební urny. Po něm tak do sobotní 14. hodiny učinilo ještě 316 občanů. Celkem přišlo k eurovolbám ve Smržicích 24% voličů. Nejvíc 83 hlasů od nich dostalo hnutí ANO 2011, 47 hlasů dostala ODS, 36 hlasů SPD, 34 hlasů Česká pirátská strana, 31 hlasů KDU-ČSL a 21 hlasů KSČM.
V pátek 17. května se zasedání zastupitelstva konalo v obřadní síni obecního úřadu, protože do sálu kulturního domu se už sjížděli první účastníci Smržického vandru. Občanů se ale tentokrát sešlo méně než zastupitelů. Hlavním bodem programu zasedání bylo schválení vítěze výběrového řízení rekonstrukce staré budovy základní školy. Všech sedm zastupitelů zvedlo ruku pro to, aby se jím stala firma Insta s.r.o. Olomouc. Mezitím už pořadatelé z Klubu českých turistů Smržice dokončovali přípravy největší turistické akce našeho regionu Smržické vandr. Jedním z úkolů bylo nasměrovat vzdálenější turisty, kteří k nám přijeli poprvé. Mezi prvními dorazil do Smržic Roman Matějka z Karlových Varů. Na sále kulturního domu nocovali také turisté z Benešova, Kutné Hory, Českých Budějovic a Chodova. Páteční večer strávili ale na Kocandě.
V sobotu 18. května se hned od rána začali do sportovního areálu sjíždět cyklisté a scházet pěší turisté. Svoji roli sehrálo také krásné slunečné počasí. Po skončení registrace pořadatelé napočítali 1237 účastníků. 15. ročníku Smržického vandru se letos zúčastnilo také velké množství místních občanů. V tričku s logem "vandru" vyrazil na jednu z cyklotras též starosta naší obce, místostarosta, někteří ze zastupitelů a členů komisí. Pro vyznavače jízdy na kole bylo připraveno osm cyklotras, z toho čtyři trasy silniční a čtyři terénem pro horská kola. Celkem se do Smržic sjelo 870 cyklistů a na cyklostezkách a silnicích kolem obce bylo docela živo. Přes čtyři stovky turistů si vybralo některou z pěších tras. Největší zájem byl tradičně o tu nejkratší jedenácti kilometrovou, která vedla po naučné stezce na Stráž a přes Kapli se vracela zpátky do Smržic.
V pondělí 6. května začal v nově vybudované mateřské škole zápis nových dětí. Mezi prvními zapsala vedoucí učitelka MŠ Bc. Veronika Přikrylová malého Šimonka manželů Hájkových, kterému je už dva a půl roku. Malá Emička manželů Hubených jim hned po přihlášení předvedla, jak si to tady bude užívat. Rodiče musí kromě běžných údajů předložit také doklad o očkování svého dítěte. Smržický stolář Honza Strupek umí vyrábět nejen krásný nábytek, ale také moc hezké děti. Julinka se narodila 14. září 2016 a na život mezi dětmi v mateřské škole si bude teprve zvykat. Zápis do smržické mateřské školy pokračoval ještě v pátek 10. května, kdy manželé Klementovi přihlásili svoji Esterku. Celkem do školky přibylo 11 dětí a další 3 už teď rodiče nahlásili k zápisu, který bude v září.
Akce Kolona vítězství, díky níž si lidé na Prostějovsku připomínali konec druhé světové války, zavítala v sobotu 4. května také do Smržic. Pořádal ji Klub vojenské historie-Dukla Prostějov s vojáky v dobových uniformách. Pozvánka této akce na obecní úřad bohužel z neznámých důvodů nedorazila. Smržičtí občané se tak o ní dozvěděli až díky několika salvám, které vojáci před pomníkem padlých na hřbitově vystřelili. Po skončení pietního aktu se kolona vojáků přesunula do sousedních Držovic. V čele jela ozbrojená motorka Rudé armády se svojí rudou vlajkou a průvod zakončil ozbrojený Jeep. Ve středu 8. května o státním svátku "Den vítězství" proběhl na smržickém hřbitově poněkud klidnější pietní akt. Starosta obce Ing. Aleš Moskal položil za přítomnosti dvou členů zastupitelstva kytici k pomníku padlých.
Ve středu 1. května pozvala obec po pětadvacetileté přestávce všechny občany na obnovenou tradici stavění májky. Muzika hrála a starosta s místostarostou dohlíželi, jestli to mladí hasiči dělají dobře. Přesně v 16:32 hod. se díky skvělé fyzické kondici šesti smržických hasičů symbol lásky, plodnosti a mládí opět vztyčil. Poprvé byl na zkoušku zvolen jen takový proutek, příště už bude ale májka určitě mohutnější. Za postavení májky sklidili hasiči od přítomných občanů velký potlesk. Jako další jejich aktivitu všichni s nadšením ocenili, když začali před hasičkou točit zadarmo pivo a pro děti kofolu. Na stavění májky se sešla více než stovka smržických občanů. Všichni byli nadšeni, že se našla další příležitost sejít se, pobavit se a popovídat si se známými a kamarády.
V úterý 30. dubna pozvala TJ Sokol občany na tradiční Pálení čarodějnic. Navzdory větrnému počasí se posezení za sokolovnou zcela zaplnilo. Program zahájila starostka Sokola Irena Laurenčíková. Hned po ní svým tanečním vystoupením za doprovodu DJ Honzu Strupka skupinka malých čarodějnic. Potom už začaly různé soutěže. Některé z maličkých čarodějnic při nich předvedly, že s létáním nemají žádný problém. U této sotěže mohli diváci pozorovat docela výrazný nepoměr. Tři siláci se přetahovali s téměř dvaceti malými děvčaty.
Další soutěží bylo vylovit jeden z určených pokladů, ukrytých v pytli. Tím nejatraktivnějším byla tato skleněná koule. Soutěžilo se také na koloběžkách. Ani tady nedělalo některým malým čarodějům létání vzduchem žádné potíže. Na závěr programu maličké čarodějničky zatančily ještě jednu ze skladeb, které se naučily na nedávné škole v přírodě. Vyvrcholením muselo být upálení. Připravená vatra nejdřív nechtěla hořet, potom zase kvůli větru nechtěla chytit čarodějnice. Místní hasiči to měli ale po celou dobu pod kontrolou.
Týden před jarními svátky v neděli 14. dubna uspořádala obec svoji tradiční prodejní Velikonoční výstavu na faře. Občerstvení na dvoře fary zajistila hospoda Kocanda. Hned na dvoře fary přivítala návštěvníky hromada vrbového proutí. Kdo měl zájem, mohl se od Zbyňka Ševčíka nebo Josefa Přikryla naučit uplést velikonoční pomlázku. Dalším zpestřením Velikonoční výstavy byla ohrada plná oveček. Ty patří Spurným, bydlí ve farské zahradě a přišly sem návštěvníkům výstavy ochotně zapózovat. Majitelé dvou stánků dali přednost prodeji na dvoře fary. Výrobky z proutí a keramiky nabízela paní Chmelařová a přírodní produkty prodávala vedle paní Malíková.
V hlavní reprezentační místnosti fary nabízela velikonoční přívěsky a dračí vejce paní Texlová. Velice zajímavě vypadaly také krystalické svíčky pana Krčmárika. Tradičním prodejcem keramických dekorací a figurek je smržická škola. O výrobky od dětí a jejich maminek je každoročně velký zájem a jejich prodej přispěje k vybavení školy. V boční místnosti jsme se mohli přesvědčit, co všechno se dá vyrobit z čokolády. Díky tomu, že se někteří prodejci utábořili venku, zůstal ale zbytek této místnosti bohužel prázdný. Říká se nejlepší na konec. Při odchodu z výstavy čekalo na návštěvníky rozloučení v podobě štamprlky dobré švestkové pálenky a pro ty menší hezký perníček od paní Vlachové.
V sobotu 13. dubna uspořádal pro děti Spolek rodičů velikonoční tvoření. Nezapomnělo se při něm ani na květinovou výzdobu smržické fary z venku. Téměř všechny původně plánované venkovní soutěže musely být kvůli počasí přesunuty dovnitř. Soutěžilo se všemi smysly, zrakem, sluchem, chutí i čichem. Na faře se za přispění rodičů vyráběli také zajíčci ze dřeva, vrbové píšťalky, zdobila se vajíčka, pletly kocary a cvrnkaly kuličky. Vyvrcholením programu bylo vystoupení dětského folklorního souboru Klásek a Kláseček. Děti měly nachystaná jarní tematická pásma.
V sobotu 6. dubna sehrálo mužstvo TJ Smržice svůj první domácí zápas jarní části krajské soutěže. Počasí vyšlo skvěle a diváci, kteří přišli, nelitovali, protože našim fotbalisté hráli také skvěle. Po první třetině už Smržice vedly nad mužstvem z Jesence 4:0, z toho dva góly dal náš kapitán Robin Kotlár. Ve druhém poločase se soupeř trochu vzpamatoval, ale dotáhl to jenom na konečných 4:2 Zdá se, že pod novým hrajícím trenérem Ivo Zbožínkem (první zleva) to jde našim hráčům mnohem líp. Po tomto vítězství se odrazili z posledního místa tabulky na předposlední a doufejme, že bude jejich postup pokračovat. Dobrou odezvu mělo letošní první vítězství našich hráčů také v novinách. V příštím kole hrají venku s TJ SK Zvole, které je na místě posledním a v neděli 21. dubna doma s mužstvem Olešnice, které je na místě prvním.
Ve čtvrtek 4. dubna se potvrdilo, že to posledně nebyla náhoda, a že občany opět začalo zajímat, co se v jejich obci děje a chystá. Veřejné zasedání zastupitelů zaplnilo téměř celý sál kulturního domu. Účetní Věra Kulišťáková přečetla všem rozpočtové opatření 2018, které zastupitelé vzali na vědomí. Potom byl schválen návrh rozpočtu na rok 2019, který přečetl předseda finančního výboru Bc. Libor Škobrtal. Dalším z bodů byl odkup budovy a pozemku vedle obecního úřadu, kde vedení obce plánuje vybudovat dům pro seniory a další služby občanům. Opozice sice nesouhlasila s cenou, většina zastupitelů ale návrh schválila. Největší potlesk sklidil diskuzní příspěvek šéfa firmy Laski Ing. Zdeňka Zapletala. Poradil opoziční části zastupitelů, že by obci více prospěli spoluprací s vedením obce, než neustálým hledáním nějakých chyb.
V pátek 29. března se v sokolovně sešlo 38 členů TJ Sokol Smržice na své výroční schůzi. Zúčastnilo se také několik hostů, včetně starosty obce Ing. Aleše Moskala a zástupkyně Sokolské Župy Prostějovské. Starostka TJ Sokol Smržice Irena Laurenčíková začala schůzi svou výroční zprávou. Protože to byla po třech letech schůze volební, hlasovalo se mimo jiné o výboru. Jeho novým členem byl zvolen Jiří Peka. V diskuzi se probírala též plánovaná rekonstrukce sokolovny. Svým obsáhlým příspěvkem přispěl také vedoucí oddílu volejbalu Alois Lakomý, který zavzpomínal na loňskou oslavu 80. výročí smržického volejbalu. Když skončila oficiální část výroční schůze, byla na řadě večeře. Řízek a bramborový salát pro všechny připravil v kuchyni sokolovny Jindra Vytásek
V pondělí 25. března se v obřadní síni obecního úřadu sešly čtyři mladé páry. V závěru loňského roku je potkalo to štěstí, že se jim narodilo miminko a teď se s ním přišli pochlubit na slavnostním vítání nových občánků. Na úvod slavnosti všem přítomným zazpívalo pět dětí z mateřské školy a potom už ke šťastným rodičům promluvil Ing. Aleš Moskal. Ve funkci starosty obce bylo vítání dětí do života jeho letošní premiérou. Rodiče se postupně podepsali do pamětní knihy a potom se už začalo rozdávat. Každá rodinka dostala od obce 5000 korun na přilepšenou, soupravu ručníků, kolotoč nad postýlku a album na fotky. Nejmladším z dětí, narozených v závěru loňského roku, byl Adámek. Manželům Papšovým se narodil 20. prosince a byl to určitě ten nejhezčí dárek, jaký v životě k Vánocům dostali.
Ve stejný den jen o půl hodiny později se v obřadní síni sešly další tři mladé páry. Těm se miminka narodila v průběhu měsíce ledna. Matrikářka obce Radka Odvářková má už s vítáním dětí několikaleté zkušenosti. Pro pana starostu to bylo ale jeho třetí vítání v životě a pro malou Nikolku, Veroniku a Michálka jejich první v životě. Malou Nikolku vítá obec do svých řad už podruhé. Narodila se 2. ledna a stala se tak prvním občánkem roku. Tentokrát se do pamětní knihy podepsal i její tatínek Tomáš, který při prvním vítání musel do práce. Také druhá skupina mladých rodin dostala od obce finanční dar a k tomu ještě něco navíc. Pan starosta jim popřál do nového života hodně štěstí a paní matrikářka rozdávala dárečky.
V neděli 24. března přivítal starosta obce dříve narozené občany Smržic v kulturním domě na Přátelském setkání seniorů, které pro ně obec každoročně pořádá. Prozradil jim také, co pro ně obec do budoucna chystá. Na úvod dostal každý návštěvník zákusek, kafíčko nebo čaj a na každý stůl dvě láhve vína. Nejlíp to vyšlo paní Ludmile Fialové, která měla zrovna narozeniny a mohla to hned se svými vrstevníky oslavit. Na zdraví si připili také ti, kdo narozeniny neměli, protože zdraví není nikdy dost obzvláště v jejich věku. Za chvilku jim paní matrikářka donesla k podpisu pamětní knihu a pozvala je také do divadla. Sotva zahrála kapela Romantica první písničky, vyrazili na taneční parket nejaktivnější tanečníci manželé Zakovovi, Smičkovi a Vychodilovi. Zastupitel obce Ing. Jiří Smékal pozval k tanci paní Tesárkovou.
Starosta obce Ing. Aleš Moskal už ve svém úvodním proslovu seniorům nabídl, že je jim v průběhu tohoto setkání plně k dispozici a někteří z nich toho také rádi využili. Kolem osmnácté hodiny začaly servírky Restaurace u Hřiště roznášet seniorům skvělou večeři. S blížícím se večerem se hudební rytmus písniček kapely Romantica poněkud zrychlil a vytáhl na taneční parket pohyblivější část návštěvníků. Starší generace se do tancování zase až tak nehrnula. Senioři si sem přišli hlavně popovídat a využít co nejvíce možnosti společného posezení v příjemné atmosféře.
Kdo z občanů nic netušil a procházel ve středu 13. března kolem smržického kostela, mohl si pomyslet, že po lípách ve zdejším parku skáčou obrovské veverky. Ve skutečnosti se ale jednalo o plánovanou údržbu stromů. Z veverek se vyklubali pracovníci brněnské firmy ArboTyl. Její majitel Ing. Tomáš Tyl nám vysvětlil, proč je teď na údržbu stromů nejvhodnější doba. Obecnímu zahradníkovi Martinu Přichystalovi to vysvětlovat nemusel. Za chvíli jde do akce sám šéf firmy, ověšený popruhy, sponami a pilami. Období polovegetace je podle něj ideální, protože stromy už táhnou mízu a řezné rány se rychle zatáhnou pletivem, bránícím vstupu škodlivých látek. Tři pracovníci firmy ArboTyl šplhají pomocí lan po stromech a zem pod nimi je už pokrytá větvemi. Jejich kolega dohlíží ze země, aby měly stromy ten správný tvar a současně hlídá, aby na projíždějící auta něco nespadlo.
V sobotu 2. března uspořádali smržičtí Sokoli svůj tradiční Maškarní bál. Po zahajovacím průvodu masek přišly na řadu soutěže a začalo to židličkovou. Masky měly první příležitost sbírat body k závěrečnému hodnocení. Moderátorka Ina Loka před další soutěží masky naváděla, ať předvedou, jak umí podlézat. Starostka Sokola jim osobně držela lano, které bylo níž a níž. Zajímavé figury předváděla zejména Zubní pasta Signal. Po soutěžích to už naplno rozjela kapela Citrus a celý sál zaplnily taneční páry v maskách i bez masek. Bylo vidět, že jaro je už opravdu za humny, protože všude se to hemžilo vosami. Po takovém tancování pořádně vytráví. Každý z návštěvníků měl možnost zajít se posilnit do jídelny a vychutnat si některou z dobrot, připravených v kuchyni Jindry Vytáska.
Ve vestibulu sokolovny čekala na půlnoční losování bohatá tombola, kterou měl na starosti Jaroslav Coufal. Kdo vyhraje třetí cenu, dostane krásný dort, druhou cenou byl presovač a první cenou třídenní welnes pobyt. Kdo dostal chuť na vínečko nebo na něco ostřejšího, zašel si do „pekla“ ve sklepních prostorách sokolovny. Bylo to zde o něco klidnější než při plese, který nedávno pořádala obec. Na rozdíl od Obecního plesu ale v „pekle“ jela na plné pecky diskotéka. Děvčata, která dávají přednost spíš tvrdší muzice, si to zde náramně užívala a s nimi také DJ Petřík. Před půlnocí Ina vyhlásila nejlepší masky. Na pátém místě se umístila Karkulka, myslivec a dva Indiáni, na čtvrtém Zubní pasta Signál, třetí bylo Domino, druzí Dalmatini a první byly bezkonkurenčně Vosy.
V sobotu 23. února uspořádal Spolek rodičů při MŠ ve smržické sokolovně svůj tradiční Dětský karneval. Hodně se na něm tancovalo, soutěžilo a mlsalo. Nechyběl ani klaun s modelováním balonků a malířky na obličej. Oblíbená je také židličková soutěž. V tombole bylo tolik cen, že se losovalo na dvakrát. Nejprve menší ceny a v závěru odpoledne 28 hlavních cen, z nichž první cenou byla dětská koloběžka. Děti měly krásné kostýmy. Jako nejoriginálnější byly vyhodnoceny Moucha, pan Ipkiss, malá Pirátka, ještě menší Máša a Šmoulíček. Program doprovázel muzikou DJ Jiří Odvářka. Na závěr byla vyhlášena diskotéka pro všechny. Masek bylo na karnevalu tolik, že se na společnou fotku ani nevešly. Některé děti byly během něj také na focení firmy PV Foto nebo na karnevalovém tvoření v jídelně.
V pátek 22. února pozvali smržičtí zahrádkáři na 17. hodinu všechny, kdo něco minulý rok vypálili, na jubilejní 10. Košt pálenek. Tentokrát se sešlo 30 vzorků a pro účastníky připravily členky spolku bohaté občerstvení. Každý ze soutěžících dostal kartu, do které zapisoval bodové hodnocení vzorků. Pokud poznal, z čeho je vzorek vypálený, mohl to tam uvést také a potom na závěr porovnat kvalitu svých chuťových buněk. Hodnocení tolika vzorků bylo docela náročné a ještě náročnější bylo pro pořadatelky na závěr spočítat body. Až o půl deváté dochází k vyhlášení výsledků a předání cen. Konečně měli také všichni jistotu, co vlastně pili. A tady jsou letošní vítězové. Na třetím místě se s vypálenými mandlemi umístil Miroslav Martinák, na druhém místě s meruňkovicí Lubomír Sedlář. Nejvíc bodů získala pálenka višní a meruněk Petra Zavadila.
V sobotu odpoledne 16. února pozvala Obec a Mateřské škola Smržice malé i velké občany do nové budovy na „Den otevřených dveří“. Přípravy vyvrcholily v kuchyni chystáním občerstvení pro očekávané návštěvníky. Zájem o prohlídku nové mateřské školy předčil všechna očekávání. V úvodu slavnostního zahájení všechny přivítal starosta obce Ing. Aleš Moskal a také zastupující ředitelka školy Mgr. Jana Gulaková. Člen zastupitelstva Ing. Jiří Přikryl, který měl výstavbu nové budovy MŠ na starosti, seznámil ve stručnosti přítomné s tím, jak přípravy projektu nové mateřské školy a jeho následná realizace probíhaly. Vedoucí učitelka MŠ Bc. Veronika Přikrylová zdůraznila, že nová budova i když nádherná, je jen prostor, do kterého je třeba vložit ducha, aby se zde děti cítily jako doma. Se současným kolektivem se jí to skvěle daří.
Největším překvapením byl farář P. Josef Glogar. Nejdříve přečetl krátký úryvek z bible. Po žehnací modlitbě se přítomných zeptal, jestli si vzali deštníky a celý prostor včetně části návštěvníků pokropil svěcenou vodou. Potom se už dostaly ke slovu děti. Za doprovodu paní učitelky Hany Bittnerové zazpívaly a zarecitovaly několik hezkých básniček a některé z nich byly přímo o jejich nové školičce. Střídala se skupinka těch nejmenších z mateřské školy s většími dětmi z dramatického kroužku základní školy. Za každé vystoupení sklidily děti velký potlesk. Po slavnostním zahájení začala oslava. Pan starosta s několika dalšími členy zastupitelstva postupně bouchali jednu láhev šampusu za druhou a děvčata to roznášela mezi přítomné.
Děti ale nepřišly při oslavě vůbec zkrátka. Jedna z maminek, paní Fiedorová, pro ně upekla nádherný dort a ozdobené muffiny. Paní učitelka jim hned také oboje nakrájela a rozdala. Den otevřených dveří pokračoval prohlídkou celé budovy. Každý z návštěvníků si mohl projít její prostory, případně svým malým potomkům ukázat, na co se zde mohou těšit. V poslední třídě měli návštěvníci možnost v opakované projekci vidět sestřih fotografií Zdeňka Balcaříka. Ten jim na stěně promítal postupné zrození mateřské školy od bourání starého domu až po uvedení do provozu. Před odchodem se mohli ještě všichni občerstvit a ochutnat něco z ukázek zdravé výživy. Mohli také zavzpomínat nad fotografiemi z desítky starých alb, které jim byly k dispozici.
Ve středu 13. února přišel pan starosta popřát Kristýně Starobové k jejímu životnímu úspěchu. Po letech snažení se jí narodilo krásné zdravé miminko, které se navíc stalo prvním smržickým občánkem roku 2019. Nikolka se narodila 2. ledna ve 4:03 hodin v prostějovské porodnici. Pan starosta jí přinesl za obec krásné náušničky z bílého zlata se zirkony. Sám ale musel odejít, protože je nachlazený a nerad by miminko nakazil. Přivítání prvního miminka roku se muselo trošku oslavit. Pana starostu zastoupil pan místostarosta, nechyběli rodiče maminky manželé Starobovi a nejvíc všem scházel tatínek Nikolky Tomáš Černý, který byl ještě v práci. Nikolka si to po dobu naší návštěvy užívala a vůbec nezlobila. Občas ale umí být údajně pěkně divoká. Podle slov maminky je to dítě nové doby a místo na hračky se pořád dívá do objektivu kamery své elektronické chůvičky.
Tam, kde nechybí nadšení, dobrá vůle a kolektiv přátelsky naladěných lidí, dá se dokázat i nemožné. S týdenním předstihem začala parta kamarádů měnit zubem času ohlodanou sokolovnu na prostor k uspořádání obecního plesu. Všechny prostory byly vyčištěny a náležitě vyzdobeny, aby se zde návštěvníci plesu cítili co nejlíp. Problém propadající se podlahy musel být vyřešen podložením stolů, aby skleničky s vínem nestály nakřivo. Poslední tečkou výzdoby bylo upevnění symbolu pořádané akce, aby nikdo nebyl na pochybách, že se opravdu jedná o Obecní ples se šťastným číslem sedm. Baner na jevišti připevnil místostarosta obce Jiří Peka. Předsálí sokolovny bylo vylepšeno kobercem a hezkou oddechovou zónou, vyrobenou z dřevěných palet. Na dveřích byly umístěny grafické návrhy architekta, jak by mohla sokolovna vypadat po své případné rekonstrukci.
Těsně před plesem byly na každém ze stolů umístěny krásné květinové dekorace, dvě láhve vína, sladké i slané občerstvení a program s jídelníčkem a přehledem cen tomboly. Ve stejném duchu byl vyzdoben a vybaven také malý sál sokolovny. 480 metrů materiálu na výzdobu věnovala obci firma Toray jako sponzorský dar. Část stolů a židlí sem byla přestěhována z budovy zahrádkářů. V rámci co nejlepšího využití prostoru sokolovny byly dva stoly pro čtrnáct hostů plesu umístěny také ve spojovacích průchodech mezi velkým a malým sálem. Pro dalších dvacet hostů byl využit a vyzdoben také výklenek, který běžně slouží k uskladnění matrací a cvičebních pomůcek. Celkem bylo připraveno 280 míst a vstupenky byly během týdne rozebrány.
V sobotu večer 2. února se začali do skolovny scházet první hosté. U vchodu jim pořadatelé utrhli části vstupenky, které se budou losovat. U stolečku je potom přivítal místostarosta a starosta obce štamprlí slivovice. Před zahájením plesu už byly oba sály sokolovny do posledního místa zaplněné a všichni se těšili na zahájení programu. Ve 20 hodin zahájila ples kapela Stofka. Ta měla ve Smržicích svoji premiéru a skoro nikdo ji tady neznal. Svým bohatým repertoárem a jeho skvělým podáním si ale brzy všechny návštěvníky získala. O půl deváté si od kapely na chvíli půjčil mikrofon náš pan starosta. To ani netušil, od koho si jej vlastně půjčuje. Mikrofon mu předal jeho kolega starosta, který kromě kapely Stofka řídí také chod městečka Jevíčko.
Starosta obce Ing. Aleš Moskal všechny návštěvníky přivítal, stručně představil program Obecního plesu a popřál všem, aby si ho co nejvíc a co nejlépe užili. Hned po zahájení plesu se představili svým prvním vstupem předtančení dva mladí tanečníci Michal Procházka a Tereza Vymazalová. Předtančení bylo pro všechny návštěvníky plesu skvělou motivací. Hned se vrhli na taneční parket a při tak báječné hudbě jim to šlo moc hezky. Kapela Stofka měla u návštěvníků plesu obrovský úspěch a po každé odehrané skladbě následoval velký potlesk.
Pivo a nealko se točilo nahoře v předsálí. Kdo dostal chuť na něco ostřejšího nebo na další láhev vína, zašel si dolů do sklepa. Na jeho schodišti kadého přivítal příznačný nápis "Vítejte v pekle". Hodinu před půlnocí bylo zahájeno losování 86 cen tomboly. Každý, kdo vyhrál, vytáhl z klobouku číslo místenky dalšího návštěvníka. Losování bylo rozděleno na dvě části s hudební vložkou. Klobouk měla na starosti předsedkyně kulturní komise Veronika Přikrylová, ceny podával místostarosta obce a výherce vyhlašoval pan starosta. Dámou v pozadí, která celou tombolu připravila, byla matrikářka Radka Odvářková Losování tomboly se trošku protáhlo, protože každý třetí host plesu něco vyhrál. Všichni, včetně pana starosty, se rádi odreagovali na tanečním parketu a hudba jim k tomu hrála až do půl třetí do rána.
Na počátku posledního lednového týdne pokryla celé Smržice a okolní krajinu tlustá bílá peřina. Dříve tak běžná věc všechny překvapila a dokonce i svatý Jan Nepomucký nechápal, kde se najednou taková spousta sněhu vzala. Největší radost měly děti. Z mokrého sněhu hned začaly stavět sněhuláky a zatím netušily, že se budou s blížící se rekonstrukcí školy někam stěhovat. Podle předpovědi se měla ta sněhová krása už koncem týdne rozpustit. Někteří ze smržičáků ale nezaváhali a na běžkách si vyšlápli na "hanácké Mont Blanc".
V pondělí 14. ledna byl slavnostně zahájen provoz v nově postavené budově mateřské školy. Hned po ránu, až se všechny děti sešly, přišli je pozdravit také zastupitelé obce a přinesli jim velký balík dárečků. Vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Veronika Přikrylová vyzvala děti hezky jednoho po druhém, aby se panu starostovi představily. Dětem se to docela dařilo a někteří z nich si dokonce vzpomněli, ve které ulici bydlí. Společná fotečka při prvním dni provozu nové školky nemohla chybět. Větších dětí, kterým paní učitelky říkají "štěňátka", přišlo tentokrát jen devatenáct, celkem je jich ale přihlášených o pět víc. V sousední krásně vyzdobené třídě si to první den užívali ti nejmenší, kterým se říká "broučci". Také jim přinesl pan starosta balík dárečků a pan místostarosta zas jejich učitelkám kytičku.
Ve třídě "broučků" byla společná fotka při zahájení provozu nové mateřské školky mnohem roztomilejší. Zástupci obce si alespoň na chvilku zavzpomínali, jak to kdysi bylo krásné. Školku ale určitě tak krásnou neměli. Matrikářka Radka Odvářková děti trošku vyzkoušela. Zahrála jim pár známých melodií a děti měly poznat, co to bylo za písničku. Většinou se jim to povedlo. Po odchodu zástupců obce se děti vrhly na balík dárečků, který od nich dostaly. Chvilku jim trvalo, než se dostaly dovnitř, ale to nadšení potom stálo za to. Potom už čekala děti první svačinka v nové jídelně. Za nimi ještě obecní pracovníci stěhovali poslední sporák, protože vybavení kuchyně a jeho zapojení dalo nejvíc práce. Dětem ale chutnalo i tak báječně.
V pátek 11. ledna pozvala kulturní komise obce a její videokronikář Zdeněk Balcařík diváky do kina. Další pokračování opakovaného promítání jim tentokrát nabídlo vzpomínky na život v jejich obci během let 2002 a 2003. Diváci mohli zavzpomínat, co se v obci podařilo v úvodu tisíciletí vybudovat a také na tehdejší zatopenou sokolovnu. Některé z reportáží jim ukázaly jejich děti, když byly malé a také starší občany, kteří už nežijí. O přestávce poskytla obec divákům malé občerstvení. Pochutnal si na něm též pan Alois Zwiener. Ten ještě žádné promítání videokroniky nevynechal a nechyběl na něm ani ve svých devadesáti letech. V první přestávce promítání dostali diváci hádanku, kdy se ve Smržicích konalo referendum o vstupu do EU. Ze 47 správných odpovědí, že to bylo 13. a 14. června 2003, byla vylosována jedna, která vyhrála dárkový koš.
V tomto domě bývala odedávna hospoda U Chytilů. V roce 1952 byla do upravených místností přestěhována mateřská škola a vydržela tam neuvěřitelných 67 let. V pátek 11. ledna 2019 její provoz definitivně skončil. Paní učitelky zapojily do stěhování lehčích částí vybavení jejich mateřské školy všechny děti, aby si svých věcí a hraček víc vážily. Cestu mezi starou a novou budovou školky jim trošku vyzdobil sníh. Děti kmitaly několikrát sem a tam a zdálo se, že je to baví. V nové budově se o přestěhované vybavení školky už musely postarat paní učitelky a paní uklizečky. Většina věcí se nosila do prvního patra.
Když si děti do vstupní chodby školní budovy odnosily také zástupy svých židliček, naskytla se ideální příležitost chvilku si na nich odpočinout. Snad nejhorší částí stěhování bylo vynesení klavíru do prvního patra školky. Na to by nestačili ani obecní pracovníci Roman s Martinem. Naštěstí přiložili ruku k dílu také dva ochotní tatínci. Nahoře ve třídách se mezitím dolaďovaly koberce a výzdoba. Pro všechno vybavení a hračky se muselo vymyslet to nejvhodnějí umístění. Také v kuchyni se leštily všechny nerezové skříňky a veškerá zařízení, aby se v pondělí mohl také tady zahájit provoz a dětičky neumřely hladem.
Na úvod roku opět zorganizovala Charita ČR celonárodní Tříkrálovou sbírku. Zapojila se do ní též smržická farnost a v sobotu 5.ledna se před krásně zasněženým kostelem sešlo 25 malých koledníků s doprovodem. Početnou skupinku koledníků jsme zastihli v ulici Trávníky. Těm větším z nich jeden do trojice chyběl, tak si vzali na pomoc malého Ježíška. Další trojici s doprovodem jsme potkali na ulici Zákantí. Každá skupinka byla vybavena zapečetěnou pokladničkou s logem charity a průkazem, který má zamezit falešným koledníkům, aby se na sbírce přiživovali. Moc hezkou trojici koledníků, nebo spíš kolednic, jsme zastihli v ulici Blíšťka. Tři děvčátka, která obcházela za doprovodu Petry Tesárkové jednotlivá obydlí a zpívala známý popěvek, vypadala jako andílci.
Do Tříkrálové sbírky se každoročně zapojuje také rodina Slezáčkova. Menší děti ale tentokrát onemocněly, a tak musela za jednoho z koledníků chodit jejich maminka Pavla. Aktivně se do Tříkrálové sbírky zapojuje také pan farář P.Josef Glogar. Se dvěma dalšími koledníky jsme jej zastihli v ulici Kobližnice. Paní Urbanová jim kromě příspěvku nabídla dokonce vánoční cukroví. Přesto, že kolem jejich domečku je čeká ještě spousta práce, přispěla do sbírky také paní Růžičková. Celkem vybrali koledníci 37 370 korun, které půjdou na pomoc nemocným, postiženým a dalším lidem, kteří jsou v tísni. Aby vám na dveře domu napsal nápis K†M†B 2019 sám pan farář, to se hned tak nepodaří. Pan Trnečka to štěstí měl a také on dostal za svůj příspěvek balené cukříky a kalendář s logem Tříkrálové sbírky.Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019