O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
ALBUM Rok 2018 - 1.pololetí(76 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 2.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 1.pololetí(220 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 2.pololetí(120 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 1.pololetí(168 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 2.pololetí(116 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 1.pololetí(132 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 2.pololetí(164 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 1.pololetí(124 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 2.pololetí(80 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 1.pololetí(200 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 2.pololetí(196 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 1.pololetí(128 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 2.pololetí(204 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 1.pololetí(136 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 2.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 1.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2007 - 2.pololetí(76 foto) »
ALBUM: rok 2006 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2005 - 2.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 2.pololetí »

ALBUM č.27, Rok 2018 - 1.pololetí


Na Velikonoční pondělí procházely od časného rána ulicemi Smržic skupinky mrskutníků. Ti nejlépe vystrojeni se ale každoročně sejdou u Slezáčků na dvoře. Je Velký pátek 30. března a skupiny hrkačů a klepačů vychází od kostela sv. Petra a Pavla, aby nahradily zvuk jeho zvonů. Tuto partičku jsme potkali na začátku ulice Podhájí. V sobotu 31. března zahájilo Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem svoji sezónu slavnostní jízdou po čtrnácti obcích Olomouckého kraje. Jedna z jeho zastávek byla u parku sv. Jana Nepomuckého ve Smržicích. Vážený cechmistr kočárnický pan Václav Obr představil za doprovodu rakouskouherské hymny občanům, kteří se zde sešli, vyslance našeho posledního císaře Karla I.
"Mé myšlenky vedou k míru. Přál bych si svobodné a samostatné národy, kterým bude vládnout král", přečetl vyslanec Karl Blaha poselství rakouského císaře a českého krále Karla I. Starostka obce Ing. Hana Lebedová poděkovala Václavu Obrovi za to, že umožnil občanům zavzpomínat na kouzlo dávných časů a na monarchii, ze které před sto lety vznikl náš samostatný československý stát. Za doprovodu dvou lidových muzikantů měli návštěvníci tohoto setkání možnost zatancovat si dokonce i s jedním z hulánů, kteří kočár na jeho cestě doprovázeli. Na závěr Václav Obr popřál všem hezké jarní dny a pozval je na sekání řemeslníků a milovníků historických kočárů Josefkol, který pořádá Muzeum kočárů o předposledním červencovém víkendu.
Před tradiční velikonoční výstavou se na faře sešly členky kulturní komise obce, aby celé okolí a interiér této nejstarší smržické budovy krásně vyzdobily. V sobotu 24. března pozval Spolek rodičů při MŠ Smržice na faru děti a jejich rodiče na velikonoční tvoření. Malovala se vajíčka, selo se osení a pletly se různé ozdoby z proutí. Pro děti byly připraveny i různé soutěže, jako házení vajíček do koše, slalom s kocarem a skákání v pytli. Na závěr děti společně vyzdobily lísky kolem farské zdi. Nejhezčím zážitkem tohoto krásného jarního odpoledne bylo pro některé návštěvníky pečení hadů z kynutého těsta na farském dvoře.
Na nedělní odpoledne 25. března připravila obec v nejstarší historické budově Smržic svoji tradiční Velikonoční výstavu a návštěvníci se jen hrnuli. Hned za starobylými dveřmi dýchlo na všechny nádherné kouzlo Velikonoc. Paní Klevetová všem nabízela nejrůznější kytičky a pestrobarevné dekorace. Na velkém stole v průčelí vstupní místnosti upoutaly oči návštěvníků moc hezké a zajímavé výrobky dětí z Mateřské školy a Základní školy Smržice. Hezký pohled na velikonoční dekorace ve vstupní místnosti se nabízel také těm, kdo stoupali k hlavní části výstavy v prvním patře fary.
Krásné výrobky, které zhotovili rodiče dětí mateřské a základní školy nabízela paní učitelka Srnečková a jedna z maminek a autorka některých výtvorů - Zuzana Kouřilová. Panu Cvečkovi se hezké košíčky a věnečky, které vystavovala paní Veselá, moc líbily. Omluvil se ale, že má už podobných věcí plný dům a není to kam dávat. V boční místnosti fary nabízela své výrobky také Dana Nováková z Keramiky u Kocoura v Kandii. Kdo si chtěl vyzkoušet vlastní tvořivost, mohl si zakoupit vypálenou keramickou figurku a doma si ji domalovat. Tradiční rozloučení s výstavou zajišťoval opět Slávek Urban. Děti si mohly vzít některý z velikonočních perníčků a dospělí ochutnat jeho skvělou hruškovici.
V neděli 18. března pozvala obec všechny smržické seniory na tradiční přátelské posezení. Na úvod jim děti z mateřské školy předvedly vystoupení "Konečně spolu", se kterým vystupovaly na soutěži v divadle. Děti sklidily za své krásné vystoupení od seniorů obrovský potlesk. Před odchodem dostaly potom od paní starostky za své snažení čokoládu. Paní matrikářka obešla hned na úvod všechny, kdo se při svém příchodu zapomněli podepsat do pamětní knihy. Tato akce si získala u seniorů v průběhu let velkou oblibu a také tentokrát se jich sešlo 61. Zásluhu na oblibě této akce má rovněž hudební skupina Romantica. Kapelník Roman Pytlík Doležel doplňuje vystoupení vtipnými komentáři, jeho syn Roman hraje hezky na klávesy a saxofon a zpěvačka Gabriela má báječný hlas.
Hned na úvod dostali všichni senioři kafíčko a něco sladkého. Na všech stolech potom stály džbány s dobrým bílým a červeným vínem, které byly průběžně doplňovány. Před šestou hodinou začaly servírky Restaurace U hřiště roznášet večeři, která všem seniorům moc chutnala. Má to někdo štěstí. Zrovna na dnešní den vyšly Slávkovi Kristkovi jeho kulaté narozeniny. Kapelník mu hned veřejně popřál a dal k lepšímu hezkou písničku. Není divu, že se potom u něj střídal jeden gratulant za druhým. Kapela Romantica má opravdu univerzální repertoár. Hraje písničky od rocku, popu a jazzu až po folk a dechovku, takže si každý přijde na své. Podle toho to také na sále vypadalo a taneční parket byl téměř pořád plný.
V sobotu 3. března se do smržické sokolovny sjelo na 200 sokolů z celého okresu na XVII. reprezentační ples Sokolské župy Prostějovské. Program zahájilo vystoupení mažoretek z klubu Krokodýlek v Prostějově. Následovala ukázka ze sletové skladby "Borci", kterou si připravili dorostenci a muži z TJ Sokol Přemyslovice a Kralice na Hané. Ukázku své silové akrobacie s názvem "Já a já" předvedli bratranci Šmídovi. Další ukázky ze sletových skladeb letošního XVII. všesokolského sletu s názvem "Siluety" předvedly dorostenky a ženy z Dobromilic, Kralic na Hané, Přemyslovic, Vřesovic a Prostějova. Ples Sokolské župy Prostějovské se každoročně stěhuje a do smržické sokolovny se vrátil po čtrnácti letech. K tanci a poslechu zde hrála kapela E.S.O. a ve všech prostorách sokolovny vládla skvělá nálada.
V pondělí 26. února přinesli rodiče do obřadní síně hned pět nových občánků. Nejstarší z nich Viktorka bude mít už pět měsíců. Nejmladší Sylvínka, která je současně prvním miminkem roku 2018, je na světě teprve měsíc. Na úvod slavnosti zazpívaly miminkům i jejich rodičům čtyři malé školačky a potom už následoval uvítací proslov starostky obce Ing. Hany Lebedové. Na každé vítání do života připraví matrikářka obce Radka Odvářková do pamětní knihy obce zápis, doplněný hezkým přáním. Pod takový zápis je pro rodiče jistě radost se podepsat. Na závěr slavnosti starostka i matrikářka obce všem rodičům popřály a za obec jim darovaly finanční příspěvek 5000 korun. Milou pozorností pro všechny bylo též album "Naše děťátko", froté sada a dřevěné puzzle.
Navzdory chladnému počasí se v první polovině února pustili dělníci stavební firmy do dokončovacích prací na novém mostě. Celá vyvýšená část prostoru pod mostem byla zpevněna kamenným obkladem. Jeřábem byl dokonce v úterý 20. února do koryta potoka spuštěn malý bagr a začala úprava obou břehů. Počasí posledního únorového týdne ale snahu pracovníků stavební firmy překazilo. Dvoje zamrzlá kolečka jsou jasným důkazem toho, že při mínus patnácti stupních se taková práce dělat nedá. Přítok Českého potoka zakryla ve směru od Čelechovic deseticentimetrová vrstva ledu. Pod mostem si ale voda teče vesele dál ve dvou plastových rourách. Ty ji ohřívají natolik, že dalších 20 m. koryta nezamrzá.
V pátek 23.února přivítala paní starostka občany na promítání videokroniky Zdeňka Balcaříka "Smržice na přelomu tisíciletí". Někoho ale skolila chřipka, někomu se nechtělo do zimy, tak se sešlo jen kolem padesáti diváků. Kdo ale přišel, ten rozhodně nelitoval. Událostí se od roku 1998 do roku 2001 stalo ve Smržicích opravdu hodně. Promítal se zkrácený sestřih tehdejších videokronik, provázený komentářem. Některé z reportáží oživily v hlavách přítomných situace, na které už dávno zapomněli. Obec ale myslela i na jejich žaludky a připravila pro ně kromě čaje a svařeného vína také chleba se škvarkovou pomazánkou. Zpestřením programu byla hádanka, ve kterém roce se slavnostně otvírala nová cyklostezka mezi Smržicemi a Prostějovem. Ze 41 odpovědí bylo 27 správně. Po losování si vítěznou cenu odnesla Simona Roháčková.
V sobotu 17. února pořádali smržičtí Sokoli svůj oblíbený Maškarní bál. Vstupenka stála stovku a masky to měly za polovic. K tanci a poslechu hrála jako před rokem hudební skupina E.S.O. a ve sklepě DISCO. Jednou z masek, vyhodnocených nezávislou sokolskou komisí, se stal mnich v podání Erika Dostála. Zaslouženou odměnou byla tradičně láhev dobrého vína. Ctibor Kalinec nikdy nezklame. Také on se dostal mezi vyhodnocenou elitu, tentokrát jako parádní šváb. Kolem něj kroužila jeho žena Olga, převlečená za krásného motýla. Nejoriginálnější skupinkou masek byl vinař a jeho tři hrozny. O ty se zasloužili bývalí smržičáci Jarka a Marek Balašovi a s nimi Jana a Petr Weinlichovi. V tomto případě byla láhev vína tak trochu nošením dříví do lesa.
V pátek 17. února přivítala předsedkyně zahrádkářů Alena Kristková dvě desítky hostů na 9. Smržickém koštu vlastních pálenek. Rozdala lístky na zápis hodnocení a tajemnice spolku Jarka Smičková roznesla první vzorek. Na letošním "koštu" se sešlo patnáct vzorků pálenky. Ty byly postupně roznášeny a úkolem všech přítomných bylo poznat, z jakého ovoce byly vyrobeny a ohodnotit jejich vůni a chuť jedním až pěti body. Jednotlivé vzorky šly docela rychle za sebou a pro účastníky bylo na srovnání chuti připraveno něco k zakousnutí. Před patnáctým vzorkem, kterým byla skvělá hruškovice, bylo už v sále docela veselo. Po sečtení bodů byly lísty s hodnocením vráceny jejich majitelům a vyhlášeno pořadí od posledního místa po to nejlepší. Každý si také mohl ověřit, jestli poznal správně ovoce, ze kterého se vypalovalo.
Na závěr celého hodnocení zahrála pomyslná fanfára a tři nejlépe vyhodnocení byli pozváni k předání ocenění. Každý z nich dostal diplom a krásnou keramickou medaili s vyrytým pořadím. A tady jsou vítězové. 3.místo získal se 75-ti body Jiří Novotný s hruškovicí, 83 bodů a 2.místo dostala za meruňkovici Katka Rybaříková. Překvapením bylo 1.místo Zdeňka Balcaříka, který poprvé v životě vypálil višně. Na závěr všichni ještě jednou ochutnali vítězný vzorek višňovice a nemohla chybět ani společná fotka do rodinného alba. K poslednímu, i když neplánovanému kontrolnímu testu, došlo na Kocandě, kam vítěz "koštu" přinesl ještě jeden vzorek. Odborníci na slovo vzatí se shodli na tom, že jeho višňovice vyhrála zaslouženě.
První smržické miminko roku 2018 se narodilo Heleně Hubené v úterý 23. ledna, zrovna když měl jeho tatínek Zdenek svátek. 14. února přišly zástupkyně obce rodičům pogratulovat a mamince přinesly krásnou orchidej. Když se Sylvinka narodila, vážila 3,75 kg a měřila rovných 50 cm. Přesto, že jí ještě není ani měsíc, nejvíc ji jako správnou ženskou zajímaly krásné zlaté náušničky, které dostala od obce jako dárek. Ing. Hana Lebedová to nevydržela a prvního občánka, narozeného v letošním roce, si musela pochovat. Tak krásně nastrojenou holčičku snad za dvacet let, co je starostkou, v náručí ještě nedržela. Život je plný náhod. Čtyři dny před tím, než Sylvinka přišla na svět, se jí narodil bratranec Standa. Ten je prvním miminkem pro změnu v Krumsíně a obě maminky byly spolu v prostějovské porodnici.
V sobotu 10. února pořádal Spolek rodičů při MŠ spolu s obcí Dětský karneval. Sál sokolovny se maskami zaplnil a jako nejoriginálnější z nich byli vyhodnoceni Šnek, Kostka z lega, Šmoulinka a Šmoulíček a Maková panenka. Zábavné odpoledne moderovala opět Ina, která pro děti připravila různé pohádkové soutěže. Nechyběl zde ani klaun s balonky, malířky a fotokoutek. Velký zájem byl také o karnevalovou dílničku. Děti si zde mohly vyrobit hračku, doplňky k masce, ozdobný kolíček nebo udělat náhrdelník. Celé odpoledne hrál dětem DJ Víťa Švec. Na závěr se losovala tombola. První cenou byl dětský tablet, který vyhrála Lucinka Silná ze Smržic.
V sobotu 3. února se v kulturním domě sešlo téměř 160 návštěvníků na šestém ročníku Obecího plesu. V nádherně vyzdobeném sále je přivítal místostarosta obce Ing. Jiří Přikryl. Program Obecního plesu zahájila dvojice mladých tanečníků z tanečního klubu Olymp Olomouc. V první sérii to byla ukázka standartních tanců a ve druhé tanců latinskoamerických. Potom už patřil parket kulturního domu návštěvníkům plesu. Svoji premiéru mělo na plese hudební trio NO PROBLEM, které hrálo skladby nejrůznějších hudebních žánrů až do dvou do rána. Vstupenky plesu byly opět slosovatelné a 79 cen připravené tomboly se losovalo ve dvou vlnách. První cenou byla chytrá televize JVC, kterou obci pro tento účel věnovala firma Insta.
V pátek 12. ledna zavlály před budovou obecního úřadu vlajky a ve 14:00 hod. se otevřely dveře volební místnosti. Podruhé v životě dostali občané možnost vybrat si vlastními hlasy prezidenta své země. Obřadní síň se vždy při volbách změní na dva dny ve volební místnost. Sedmičlenná volební komise v čele se svým předsedou Ctiborem Kalincem čekala na příchod prvních voličů, kterých bylo tentokrát na seznamu 1313. Starostka obce Ing.Hana Lebedová popřála volební komisi klidný a bezchybný průběh voleb a jako první ze všech občanů Smržic vložila svůj hlasovací lístek do volební urny. Po sečtení hlasů vyhrál ve Smržicích prezidentské volby současný prezident Miloš Zeman. Ten zvítězil také v celostátním hodnocení, i když o podstatně méně procent než u nás.
V sobotu 6. ledna se smržická farnost opět zapojila do Tříkrálové sbírky. Do smržických ulic se vydalo 9 skupin koledníků. Jednu z nich tvořila Katka a Eliška Vyhlídalovy s Terezkou a Lukášem Petříkovými. Nejjednodušší to měla Pavla Slezáčková. Nastrojila své tři děti Kubu, Marušku a Honzíka a mohli vyrazit. Na rozdíl od minulého roku jim počasí na Tři krále přálo. Bylo téměř jako na jaře. Další skupinku tvořila samá děvčátka. Adélka Bittnerová, Eliška Tesárková a Zuzanka Míková pod vedením Petry Tesárkové u každého domu zazvonily, zazpívaly známou koledu a do kasičky vybraly příspěvek. Verunka Přikrylová měla na starosti tři kluky. Lukáš Ševčík, Míša Bittner a Vítek Vodička s ní prošli Podhájí a dorazili až k Tesařství Smyčka. Celkem letos koledníci do zapečetěných kasiček Charity vybrali 35.777 korun.
Autor fotografií a komentářů Zdeněk Balcařík © 2018


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2018