O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
ALBUM Rok 2019 - 2.pololetí(144 foto) »
ALBUM Rok 2019 - 1.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 2.pololetí(180 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 1.pololetí(160 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 2.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 1.pololetí(220 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 2.pololetí(120 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 1.pololetí(168 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 2.pololetí(116 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 1.pololetí(132 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 2.pololetí(164 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 1.pololetí(124 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 2.pololetí(80 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 1.pololetí(200 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 2.pololetí(196 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 1.pololetí(128 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 2.pololetí(204 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 1.pololetí(136 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 2.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 1.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2007 - 2.pololetí(76 foto) »
ALBUM: rok 2007 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2005 - 2.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 2.pololetí »

ALBUM č.30, Rok 2019 - 2.pololetí


V úterý 31. prosince využili občané poslední příležitost v roce projít se v okolí Smržic. Na tradiční akci „Silvestrovské šlapáček“ je přivítal starosta obce a popřál jim hezký závěr roku a hodně zdraví do roku příštího. Se silvestrovským průvodem odvážně vyrazila také paní Jaroslava Kvapilová. Původně učitelka mateřské školy se v roce 1981 stala její ředitelkou a v této funkci vydržela deset let až do svého odchodu do důchodu. Jako ideální místo pro společnou fotku se nabízel kopeček za pergolou smržického tábořiště. V mrazivém počasí se tady ale nikdo tábořit nechystal a všichni šlapali dál. Druhou zastávku udělal silvestrovský průvod u horního posezení naučné stezky. Právě odtud je nejhezčí výhled na naši obec. Tentokrát se ale Smržice trošku ztrácely v mlze.
Aby na svoji dědinu lépe viděli a také aby nezmrzli, vytáhli někteří z účastníků trochu pálenky z domácích zásob a rádi nabídli také ostatním kolem sebe. Po dobré slivovici a pod modrou oblohou to na nejvyšší kopec smržického katastru Stráž šlapalo mnohem líp. Kolem vodárny a zatopeného lomu vyšla většina účastníků až k nejvyššímu bodu Stráže. Zde v nadmořské výšce 289 metrů stojí misijní kříž z roku 1878. Někteří ze silvestrovských pochodníků si ještě obešli celou vodárnu a potom už všichni spěchali po zbývající části naučné stezky dolů do Smržic.
Kulturní dům byl už kvůli změně nájemce zavřený, a tak zakončení Silvestrovského šlapáčku tentokrát zajišťovali ve svém krásném domě zahrádkáři. Skvělou zelňačku nikdo neodmítl, obzvláště když před ním přistála přímo z rukou pana starosty. Kromě polévky na zahnání hladu dostali všichni také něco proti žízni. Děti dobrý čajíček a dospělí svařáček. Všichni se poslední den v roce skvěle bavili. Toho, koho doma nikdo nečekal, zahrádkáři puslili dovnitř, kde společně rádi poseděli až do pozdních večerních hodin.
V sobotu 21. prosince se ve smržickém kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil adventní koncert Cyrilometodějského gymnázia z Prostějova. Soubor vystoupil. pod vedením Mgr. Bohumily Měchurové. V neděli odpoledne 29. prosince pozvala smržická farnost občany na Vánoční koncertování dětí u rozzářených jesliček. Kromě vánočních koled zde zaznělo také několik vánočních spirituálů. Vystoupily zde děti Základní školy a SCHOLY smržické farnosti. Děti před koncertem všechny písničky poctivě nacvičily a báječná akustika chrámové lodi kostela jejich krásný zpěv ještě zvýraznila. Zpívání dětí u jesliček zaplnilo smržický kostel do posledního místa. Na závěr zazněla píseň Narodil se Kristus Pán a děti si za své snažení vysloužily od návštěvníků obrovský potlesk.
Ve čtvrtek 19. prosince navštívili zástupci obce smržické občany v Domově pro seniory v Kostelci na Hané. Tentokrát jim to vyšlo nejlíp, jak mohlo. Senioři byli všichni hezky pohromadě na předvánočním posezení u punče. To největší přání patřilo panu Jiřímu Sanetrníkovi, který právě v tento den slaví své 88. narozeniny. Kromě vánočního balíčku a novoročního přání dostal proto od obce ještě balíček narozeninový. Starosta naší obce popřál hodně zdraví a hezké Vánoční svátky také panu Františku Pudovi. Ten v příštím roce 2. října oslaví kulaté výročí 80 let svého života. Jediný, koho navštívili zástupci obce na jeho pokoji, byl pan Karel Ošťádal. Minulý rok tak aktivní senior, který ve svých 92 letech zvládl jednu z tras na Smržické šlapce, dostal zákeřnou nemoc a musí se už šetřit.
V pondělí 16. prosince se sešly na pozvání obce v obřadní síni tři mladé páry se svými nedávno narozenými miminky na slavnosti vítání dětí do života. Na úvod slavnosti děti z mateřské školy zazpívaly a tři kluci předali třem maminkám hezkou kytičku. Paní matrikářka narozené děti představila a místostarosta obce Jiří Peka pronesl úvodní proslov. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a potom už se začalo nadělovat. Kromě finančního daru 5000 korun a gratulace dostal každý pár dárkovou sadu, album na fotky a malý kolotoč nad postýlku. Mezi smržické občánky byla přivítána také Štěpánka Opluštilová, která přišla na svět teprve před měsícem a čtyřmi dny.
V úterý 10. prosince přivítal starosta obce padesát smržických seniorů ve zcela zaplněném autobuse. Obec pro ně připravila výlet na vánoční trhy v Olomouci, spojený s návštěvou kina. O půl hodiny později už na Horním náměstí v Olomouci matrikářka a místostarosta obce objednávali pro seniory u stánku vánoční punč. V pozadí jim k tomu na pódiu zpívala vánoční koledy skupina Domino. Když si všichni u punče v báječné předvánoční atmosféře spolu popovídali, měli ještě dostatek času obejít si celé náměstí s vánočním stromem a spoustou stánků. Závěr výletu byl už tradičně v kině Metropol. Česká komedie „Vlastníci“ se většině návštěvníků líbila, pobavila je a některé scény jim připomenuly životní situace v mezilidských vztazích.
V neděli 8. prosince uspořádal Klub českých turistů Smržice svůj tradiční Mikulášský výstup na Kosíř. Díky krásnému počasí si tam pěšky vyšlápli nejen malí a velcí turisté, ale také Mikuláš s andělem a čertem. Výstup na Kosíř všem zpestřilo prostějovské Ekocentrum Iris. V sadu pod Kosířem učily jeho členky děti vyrábět různé pochoutky pro lesní zvířátka a u ohýnku jim nabízely horký ovocný čaj. Na nejvyšší hanáckou horu vyšlapaly děti i jejich rodiče z různých stran. Mikuláš, anděl a dva čerti čekali na příchozí do 13. hodiny a vystřídalo se zde kolem dvou stovek turistů. Hořel zde i oheň a opékaly se špekáčky. Které z dětí řeklo Mikuláši nějakou básničku nebo říkanku, dostalo od něj kromě sladké odměny mikulášskou vstupenku na rozhlednu. Ta každého potěšila, protože výhledy byly tentokrát parádní.
O první adventní neděli 1. prosince uspořádala obec v prostorách historické budovy smržické fary svoji tradiční Vánoční výstavu. Dvacet vystavovatelů se rozmístilo po celé budově, ta 21. chtěla být ale raději venku. Paní Chmelařová z Olomouce nabízela i přes mrazivé počasí svou keramiku a další vánoční výrobky na dvoře fary. Hned za dveřmi vstupní místnosti nabízel svoji bižuterii pan Hrubý. Celou protější stranu vyzdobila svými nádhernými vánočními dekoracemi Ivana Bílá a nabízela dokonce i kafíčko a jiné občerstvení. Nad schody do prvního patra nabízeli smržičtí zahrádkáři adventní věnce. Vyrobili je během adventního tvořivého setkání při šálku punče, kde si mohl každý zhotovit svůj věneček podle vlastní představy.
Také letos vánoční výstava přilákala spoustu návštěvníků, natěšených na zakoupení dekorací a doplňků, které vyzdobí jejich příbytky. Na čelní straně hlavní místnosti fary si mohli návštěvníci prohlédnout nebo zakoupit výrobky školní keramické dílny. U vedlejšího stolu všem nabízela své krásné výrobky z pedigu a proutí paní Znojilová z Prostějova. V boční místnosti fary nemohla chybět rodina Zapletalova z Podhájí se svými výrobky z perníku. O jejich chaloupky, stromečky a další vánoční symboly je každoročně velký zájem. Na rozloučenou nabídli pan starosta a místostarosta každému z návštěvníků výstavy štamprli dobré švestkové pálenky. Pro děti byl potom připraven pestrý výběr vánočních perníčků.
V sobotu 30. listopadu pozval Spolek rodičů děti do kulturního domu na Mikulášské odpoledne. Program začal pohádkou „Jak vypadá Ježíšek“, kterou dětem zahrálo prostějovské Divadlo Plyšového Medvídka. Po divadelním představení proběhla nadílka a Mikulášské dílničky. Děti měly příležitost vytvořit si vánoční přáníčka, vyrábět svícny a zdobit perníčky. Na závěr programu nechyběla ani mikulášská diskotéka s různými soutěžemi a též soutěž o ceny. K tomu dětem zahrál DJ Jiří Odvářka. Mikulášského odpoledne se zúčastnilo asi 80 dětí s rodiči. Kromě společné fotky mohly rodiny využít také vánoční focení, které zajistila firma PV Foto.
V sobotu 30. listopadu zaplnili po ránu malý sál sokolovny myslivci, aby se posilnili před svým druhým honem. Každý z těch smržických si mohl pozvat dva až tři kamarády, takže se sál zaplnil do posledního místa. Za nádherného slunečného počasí zahájili myslivci nástupem na dvoře sokolovny letošní druhý hon. Při úvodním troubení na borlici sundali všichni klobouky a čekali na uvítací proslov. Za myslivecký spolek je přivítal předseda spolku JUDr. Ing. Martin Vrtal, za obec starosta Ing. Aleš Moskal. Vlastimil Korec potom všem řekl, jak bude celý hon probíhat a připomenul jim zásady, které musí dodržovat. Po nástupu myslivci ve dvojstupech vyrazili ulicí Olší ven z obce. Kousek před Kostelcem na Hané na hranicích okrajové části smržického katastru Padělky začínala první leč.
Ve čtyřicetimetrových rozestupech se myslivci postavili kolem západního okraje prostoru a honci jim z protější strany posílali zajíce a bažanty. Za chvíli začaly padat první rány. Velkým pomocníkem myslivců jsou speciálně vycvičení psi, kteří zastřelenou zvěř přiblíží svým pánům, aniž by ji poškodili. Jeden z honců Jindra Vytásek za chvíli stěhoval dva krásné zajíce na místo prvního srazu. Na břehu řeky Romže už čekalo auto s přívěsem. Další honci všem zajícům svázali zadní nohy a zavěsili je do vozíku. Hned na první leči se jich podařilo ulovit dvě desítky, což v této lokalitě není obvyklé. Odpoledne těsně před setměním se myslivci a honci sešli tam, odkud ráno vyšli. Začal slavnostní výřad, jehož účelem je vzdát poctu ulovené zvěři. Té nebylo vůbec málo. Celkem bylo uloveno 91 zajíců a 27 bažantů kohoutů.
V páteční podvečer 29. listopadu přivítal pan starosta občany před školou na slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Po úvodním proslovu vyzval děti, aby odpočítaly, kdy se má strom rozsvítit. Děti počítaly poctivě a nahlas od deseti do jedné, aby je tam nahoře bylo slyšet. Díky tomu se nerozsvítil jeden vánoční strom, ale hned dva najednou. Potom už začalo vystoupení dětí ze základní školy. Pod vedením ředitelky Mgr. Jany Gulakové a za hudebního doprovodu děti zazpívaly spoustu vánočních koled. Společenské akce ve Smržicích si získávají stále větší oblibu. Všichni se shodli na tom, že tolik se nás na rozsvícení vánočního stromu ještě nikdy nesešlo.
Děti si předávaly mikrofon a jedno po druhém recitovaly krátké básničky s vánoční tematikou. Po skončení vystoupení pan starosta dětem poděkoval, všem popřál hezký předvánoční čas a pozval je na malé občerstvení. Za vraty hasičárny čekalo něco na uhašení žízně. Ve školní jídelně pro děti uvařili čaj a pro ostatní vánoční punč. Na ten se poprvé rozdávaly vratné hrníčky a spousta lidí využila možnosti přinést si hrníček vlastní. Novinkou této akce byla dechová hudba Markovanka z Vřesovic. Její skladby hezky podbarvily příjemnou atmosféru tohoto večera a vánoční punč všem mnohem víc chutnal. Dalším zpestřením byl vánoční jarmark ve škole. Za pultem se sešla nynější i bývalá ředitelka školy a prodávaly se výrobky z předvánočních dílniček. U protějšího stolku pak děti nabízely perníčky, které samy upekly.
V sobotu 23. listopadu se v rámci projektu „Sázíme budoucnost“ sešli občané k další akci. Pod hlavičkou ZŠ a MŠ a za podpory obce a firmy Arboeko ji zorganizovala vedoucí učitelka MŠ Bc. Veronika Přikrylová. Před mateřskou školou se sešla spousta rodičů a prarodičů s dětmi. Po úvodních proslovech zde za odborného dohledu ředitele Arboeka Ing. Martina Danzera zasadil první strom starosta obce Ing. Aleš Moskal. Prvním zasazeným stromem byla okrasná třešeň. Za povzbuzování přihlížejících se na zaražení ochranných kůlů podílel též místostarosta obce Jiří Peka. Po zasazení okrasného stromu před školkou se všichni přemístili na zahradu školy, kde se sázelo pět stromků ovocných - meruňky, hrušně a třešeň.
Všechny ovocné stromky i technické vybavení k jejich sázení dodala smržická firma Arboeko a její ředitel s jejich výsadbou po celou dobu pomáhal. Stromky budou ještě opatřeny ochrannými vaky. Ze školy se skupina sazečů rozešla několika směry. Rodiče s těmi nejmenšími pomocníky se vydali sázet do trojúhelníkového prostoru v ulici Příční a na ulici Jižní. Na obou místech se sázely slivoně. Ti odvážnější si vyšlápli až na polní cestu nad ulicí Podhájí. V předchozích letech vysazenou alej dosadili dalšími dvěma desítkami třešní, višní a ořešáků. Stromečky a kůly jim sem dovezli traktorkem obecní pracovníci. Další rodiče s dětmi se pustili do výsadby jabloní a hrušní, které postupně nahradí staré stromy ovocného sadu v ulici Trávníky. Tady bylo také závěrečné vyvrcholení celé akce.
Zatímco poslední ze stromků se ještě sázely, děti si už mohly na připraveném ohništi opékat špekáčky a trochu se při tom ohřát. Skupinky sazečů se postupně do sadu scházely a čekalo zde na ně zasloužené občerstvení. Kromě malého rautu si mohli dát též skvělou gulášovou polévku. Pro každého jednotlivce nebo rodinu, která se na sázení stromků podílela, připravila škola krásný pamětní list jako upomínku na tento den. Navzdory chladnému počasí vydrželi někteří z účastníků „Sázení budoucnosti“ sedět v sadu na Trávníkách do odpoledních hodin. Přispělo k tomu něco na zahřátí a také hřejivý pocit z úspěšnosti celé akce.
V neděli 17. listopadu se občané sešli před školou, aby oslavili 30. výročí Sametové revoluce. Po zaznění státní hymny všechny přivítal starosta obce Ing. Aleš Moskal. Potom se všichni společně vydali přes obec. Celý průvod vedli mladí skauti a hasiči se státní vlajkou a uzavírali jej dva účastníci na koních. První zastavení všechny čekalo u sokolovny před lípou svobody, zasazenou v roce 1990. Do mikrofonu k občanům promluvil starosta obce. Ve svém proslovu připomenul všem, jak zásadní význam měly události před třiceti lety pro další vývoj našeho státu a pro nás všechny. Starostka Sokola Irena Laurenčíková citovala část projevu Václava Havla, když už byl prezidentem. Jeho hlavní myšlenkou bylo, aby lidé neměli pocit, že v nové době se každý stará jen o sebe a dělali něco i pro své okolí.
Z lípy svobody je po třech desetiletích krásný strom. Kousek od ní na schodech sokolovny měli všichni možnost zapálit svíčku na uctění památky tehdejších událostí. Od sokolovny se celý průvod přesunul do kulturního domu, kde pro všechny bylo připraveno velké posezení, malé občerstvení a promítání filmu. Obec nechala pro tuto slavnostní příležitost upéct neméně slavnostní dort, který všem moc chutnal. Návštěvníci se mohli také zapsat do pamětní knihy a občerstvit se čajem nebo svařeným vínem. Vyvrcholením programu bylo promítnutí dokumentárního filmu "Sametová revoluce" videokronikáře Zdeňka Balcaříka. Ten jej sestříhal z videa a fotografií, získaných od pamětníků a od Státního okresního archivu v Prostějově.
Po celé republice se rozběhla akce „Sázíme budoucnost“ a ve Smržicích se do ní jako první zapojil Spolek rodičů. Místa na sázení stromků vybral a díry pro ně vykopal obecní zahradník Martin Přichystal. Sázely se hrušně, jabloně, slivoně a třešeň, celkem 10 ovocných stromků, které na tuto akci věnovala Ovocná školka Litenčice. Děti si vlastnoručně zasazené stromky mohly ozdobit svojí jmenovkou. O týden později, v sobotu 26. října se sázely ovocné stromky také v sadu Oulehle pod Kosířem, který je ve vlastnictví Smržic. Tuto akci pořádalo prostějovské Regionální sdružení Iris. Do sázení ovocných stromků pod Kosířem se zapojili členové Klubu českých turistů Smržice a také ředitelka smržické základní školy. Vysadilo se 20 krajových odrůd třešní Burlat a Kaštanka.
Smržická firma SEMO se o prvním říjnovém víkendu jako každoročně účastnila podzimní Flory Olomouc. Svoji expozici tentokrát postavila na svém bohatém sortimentu užitkových i okrasných tykví a získala 3. místo. Mnoho krásných dýní věnovalo SEMO na tradiční Soutěž o nejhezčí dýni, pořádanou v neděli 20. října v parku sv. Jana Nepomuckého smržickým Spolkem rodičů. Své vyřezané dýně přineslo kolem čtyř desítek soutěžících. Pět nejhezčích dýní bylo odměněno a všechny děti dostaly za své snažení malou sladkost. Na 1. místě se umístila Nikolka Doleželová se svojí čarodějnicí. 2. místo obsadil Lukášek Hájek se strašidelnou kompozicí a 3. místo získaly Charlotte a Odetta Ambrož s vyřezanými vězni.
V úterý 8. října došlo při rekonstrukci budovy staré školy k zásadnímu pokroku. Sami stavebníci tento den označili jako den D. Nad školou se vztyčil obrovský jeřáb a firma Insta začala pokládat stropní panely. Počasí stavebníkům přálo a nezdržovaly je žádné podzimní plískanice. V druhé polovině října bylo první patro školní budovy vyzděno a mohlo se začít s betonáží dalšího obvodového věnce. Se stropem nad hlavou přestala budova vypadat jako zbořeniště a práce začínaly dávat smysl. V těchto místech bude velká tělocvična, za ní šatny, sprchy a toalety. Železnou konstrukcí pojede výtah do 2. patra. O dva dny později začalo rameno jeřábu stěhovat na nový strop palety stavebního materiálu. Zedníci se pustili do zdění obvodových stěn prvního patra, kde budou dvě učebny, kabinet a sociální zázemí.
Na poslední den září pozvala obec čtyři mladé páry, aby přivítala jejich děti mezi smržické občánky. Snad poprvé v historii se však stalo, aby se dvě děti narodily ve stejný den a ještě k tomu bydlely ve stejné ulici. Elenka Hájková se narodila stejně jako Lilien Strupková v pondělí 19. srpna a bydlí skoro naproti ní v Jižní ulici. Zatím je jí to ale celkem jedno a celé přivítání do řad smržických občanů krásně prospinkala. Všichni rodiče se podepsali do pamětní knihy obce. Víťa František při tom ale už určitě přemýšlel, jestli z něj časem bude takový sportovec jako jsou jeho tatínek, babička a dědeček. Na závěr slavnosti starosta obce všem rodičům popřál hodně zdraví a štěstí. Paní matrikářka každé rodině předala finanční dar 5000 Kč, dárkovou sadu, album na fotky a pleny.
V sobotu 14. září pořádala TJ Sokol další ze svých Pohádkových údolí, letos v duchu Starých pověstí českých. Na 1. stanovišti děti vítal stařičký praotec Čech a děti měly za úkol poskládat mapu ČR jako puzzle. V programu, který dostal každý na startu, mělo každé stanoviště své číslo s popisem jednotlivých postav. Tou další byla kněžna Libuše a úkolem dětí bylo poznat pražský hrad, státní znak a další symboly naší republiky. Pod pergolou smržického tábořiště se usídlila další ze tří Krokových dcer kněžna Teta. Děti si zde mohly vyrobit amulet nebo třeba lapač zlých snů. Každý splněný úkol jim byl potvrzen razítkem do záznamníku. Na dalším stanovišti na příchozí čekala kněžna Kazi. Děti měly poznat druhy vystavených bylinek a čajů. Tato kněžna uměla ve své době léčit neduhy, mobil na jejím stole ale se sedmým stoletím moc neladil.
Na stanovišti u vrbového tunelu čekal na děti Přemysl oráč se svojí rodinou. Jen málokdo z dětí a možná i rodičů by v něm poznal jednoho ze zastupitelů naší obce. V horní části údolíčka, které symbolizovalo horu Blaník, čekali na děti dva blaničtí rytíři. Děti měly za úkol protáhnout se rourou a zapamatovat si kresby, které viděly uvnitř. Závěr celé akce byl na dvoře sokolovny. Na děti zde čekal jeden z nejvýznamnějších panovníků vrcholného středověku král Karel IV. s manželkou. Zkontrolovali dětem splnění úkolů a rozdali jim sladkou pozornost. Díky krásnému počasí, skvělé přípravě a aktivnímu zapojení této skupiny smržických sokolů se akce opět vydařila. Zúčastnilo se jí 78 dětí se svým doprovodem.
Ve středu 11. září vyšlo smržickým seniorům na akci „Loučení s létem“, kterou pro ně každoročně pořádá obec, podstatně lepší počasí, než Smržické šlapce. V jejich čele si to užíval také starosta obce s místostarostou. První pozitivní zážitek je čekal hned na mostku přes říčku Romži. Její koryto bylo před rokem několik týdnů zcela bez vody. Letos je ale situace díky občasným dešťům podstatně lepší. Po přejezdu Romže si skupina smržických cyklistů jela užívat cyklostezku ve směru na Prostějov. Ta bude díky budování severního obchvatu města už za několik měsíců uzavřena. První zastávku měli senioři u základního kamene, kde představitelé města Prostějov před měsícem stavbu severního obchvatu zahajovali. Starosta obce Ing. Aleš Moskal jim přiblížil, jak bude celá stavba probíhat.
Další zastávku na své projížďce měli senioři na cyklostezce do Kostelce na Hané. Pan starosta jim vysvětlil, kde bude na severním obchvatu města kruhový objezd včetně napojení silnice od Smržic. Svůj výlet na kole senioři tentokrát zakončili na posezení za smržickou sokolovnou. Paní matrikářka Radka Odvářková je obešla s pamětní knihou, ve které se jí sešlo 68 podpisů. Na úvod posezení dostal každý z účastníků akce štamprli Becherovky. Pan starosta jim poděkoval za hojnou účast a připil si s nimi na hezký závěr léta a hlavně na to, aby jim zdraví sloužilo i nadále. Vyvrcholením letošního „Loučení s létem“ byl pečený bůček od Jindry Vytáska. Spousta seniorů chodí na posezení za sokolovnou jen kvůli němu a také tentokrát si pochvalovali, jak se mu povedl.
Stany, které o prvním záříjovém víkendu praskají ve švech, tentokrát zely prázdnotou. V sobotu 7. září uspořádal smržický klub turistů už 21. ročník u cyklistů tak oblíbené akce Smržická šlapka a od rána pršelo. Na start přijeli opravdu jen ti nejodvážnější, kterým voda nevadí. Lenka Mikulášková se jako jedna z mála přihlásila na nejtěžší trasu 58 km terénem a v pohodě ji i v tom dešti zvládla. Tato odvážná smržická cyklistka se původně chystala dokonce zdolat na kole nejvyšší horu Moravy. Déšť ji ale přece jen odradil a zvolila o něco kratší silniční trasu než na Praděd. Pořadatelé poprvé operativně zařadili i pěší trasu. Spousta cyklistů docela uvítala, že mohou v tom dešti nechat svá kola doma. Využily toho také některé občanky Smržic.
Nejtěžší trasu MTB 58 km, vedoucí terénem v okolí Seče a Stražiska, zvládlo navzdory deštivému počasí devět nejodolnějších cyklistů. Mezi nimi celá rodina Františkova ze Smržic. Ke zcela nečekanému zpestření Smržické šlapky došlo kousek od sportovního areálu. Jeden opilý občan sousedních Čelechovic zapadl cestou z Kocandy do bahna Českého potoka a museli jej přijet vytahovat hasiči a policisté. Nejstarší účastník Smržické šlapky tentokrát nebyl zase až tak starý. Byl jím vyhlášen Vít Helia z Čelechovic, kterému bylo teprve 77 let a projel se v dešti po silniční trase 38 km. Na nejdelší trasu 176 km s otočkou až na vrcholu Pradědu se tentokrát vydali jen dva nejodolnější cyklisté. Rychlejším z nich byl Zdeněk Linhart z Prostějova, který i v tom nečase zvládl trasu za neuvěřitelných 6:30 hod.
V pondělí 2. září začal dětem nový školní rok. Na úvod se sešly spolu s rodiči na slavnostním zahájení ve třídě prvňáčků. Těch letos zasedlo do lavic deset. Jedenáctý Milánek Semerád se ještě někde toulá s kolotoči. Lavice nových školáků byly dokonale vybaveny základními pomůckami. Děti vyšších tříd jim jejich první den školy ještě zpříjemnily svým vystoupením plným písniček, říkanek a hudebních vystoupení V další části už zůstali prvňáčci ve své třídě sami. Jejich paní učitelka Mgr. Danuše Srnečková je jednoho po druhém představila a přivítala. Od pana starosty potom každý z nich dostal obrovský kornout, plný sladkostí. Zástupci obce zašli první školní den pozdravit také děti v mateřské škole. Ty dostaly též malou sladkost a za odměnu panu starostovi za asistence své paní učitelky předvedly, co se už stihly naučit.
V pátek 16. srpna moc nechybělo a promítání filmu na dvoře smržické fary skončilo dříve, než začalo. Déšť naštěstí půl hodiny před zahájením ustal a vedoucímu letního kina Zdeňku Balcaříkovi se výrazně ulevilo. Před zahájením promítání i během něj si mohli diváci zakoupit občerstvení u stánku, který si zde vybavil Jindra Vytásek. Točilo se pivo, nalévalo víno a bylo zde i něco na zahřátí. Dešťová přeháňka způsobila, že se spousta lidí rozhodla až na poslední chvíli. Nakonec se ale všechny lavice nového smržického letního kina zaplnily a sešlo se 250 diváků. Film „Ženy v běhu“ je stále velice populární a jeho zapůjčení stálo obec 8.470 korun. Naštěstí se podařilo sehnat několik sponzorů z řad smržických podnikatelů a vstupné mohlo být díky tomu zdarma.
V úterý 13. srpna zaskočila spoustu cyklistů uzavřená cyklostezka ze Smržic do Prostějova. Někteří z nich tento zákaz ignorovali a stali se tak díky tomu svědky historické události. Po deseti letech papírování kolem stavebních povolení a výkupu 120-ti pozemků se sešli zástupci olomouckého kraje, města Prostějova a okolních obcí na zahájení stavby severního obchvatu Prostějova. Symbolickým poklepáním na základní kámen byla zahájena stavba, která výrazně přispěje k odlehčení provozu Olomoucké ulice v Prostějově. Během svého budování ale dost zatíží naši obec objízdnou trasou. Mezitím co úředníci pronášeli na cyklostezce své proslovy a připíjeli si šampaňským, na poli, přes které nová silnice povede, už začala skrývka orné půdy. Ani tady však reportéři se svými kamerami nechyběli.
Začátkem prázdnin uspořádala škola pro děti několik prázdninových výletů. V úterý 16. července zvládly děti nejdelší túru. Ze Slatinic vystoupily až na vrchol Velkého Kosíře. Pohled z horní terasy kosířské rozhledny na okolní hanáckou krajinu byl pro děti zaslouženou odměnou. Potom už je čekala jen procházka domů do Smržic. Ve středu 17. července si malí cyklisté vyjeli po stezce k břehům říčky Hloučely. Tam si zahráli několik pohybových her. Nejvíc děti bavilo stavění hrází a budování staveb z kamenů. Ve čtvrtek 18. července si děti užily pěknou procházku z Lutotína k Běleckému Mlýnu. Před dobrým obědem si ještě vyšláply k "Zámečku" podívat se na zvířata ve stájích a ohradách.
S příchodem prázdnin se naplno rozjela rekonstrukce staré budovy základní školy. Ta stojí v centru Smržic už 150 let a pro další provoz začala být nepoužitelná. Výběrové řízení na rekontrukci školy vyhrála firma Insta. Po vyklizení vnitřních prostor začali její pracovníci s rozebíráním střechy. Potom se už do obvodového zdiva školy zakously čelisti bagru. Následovala jeho postupná demolice až do úrovně přízemní části budovy. Obvodové stěny přízemí školní budovy zůstaly zachovány. Na nich vyrostou další dvě podlaží, tentokrát už z dnešních odlehčených stavebních materiálů.
Na začátku prázdnin se obec pustila do údržby jednotlivých prvků sportovního areálu a dětského hřiště. Jako první nastoupili brigádníci a všechny dřevěné části dětského hřiště dostaly ochranný nátěr. Nejhůř na tom bylo díky zanedbané údržbě hřiště s umělou trávou. Tam musela nastoupit odborná firma. Povrch hloubkově vyčistila, ošetřila proti mechu a zasypala křemičitým pískem. Revitalizace stála obec 120 tisíc korun. Po dvoudenním úsilí je hřiště zase jako nové. Zájemci o jeho pronájem se mohou hlásit telefonicky na obecním úřadě. Klíče dostanou za příslušný poplatek od správce areálu a musí dodržovat podmínky provozního řádu. Nezbytné údržby se dočkalo také hřiště na plážový volejbal. O srovnání jeho povrchu se postarali členové TJ Smržice. Provozní řád byl umístěn vedle branky a pronájem se objednává též telefonicky na obecním úřadě.
Rok 2019 - 2. pololetí


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2020