O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
ALBUM Rok 2019 - 2.pololetí(60 foto) »
ALBUM Rok 2019 - 1.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 2.pololetí(180 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 1.pololetí(160 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 2.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 1.pololetí(220 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 2.pololetí(120 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 1.pololetí(168 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 2.pololetí(116 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 1.pololetí(132 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 2.pololetí(164 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 1.pololetí(124 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 2.pololetí(80 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 1.pololetí(200 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 2.pololetí(196 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 1.pololetí(128 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 2.pololetí(204 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 1.pololetí(136 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 2.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 1.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2007 - 2.pololetí(76 foto) »
ALBUM: rok 2007 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2005 - 2.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 2.pololetí »

ALBUM č.30, Rok 2019 - 2.pololetí


Po celé republice se rozběhla akce „Sázíme budoucnost“ a ve Smržicích se do ní jako první zapojil Spolek rodičů. Místa na sázení stromků vybral a díry pro ně vykopal obecní zahradník Martin Přichystal. Sázely se hrušně, jabloně, slivoně a třešeň, celkem 10 ovocných stromků, které na tuto akci věnovala Ovocná školka Litenčice. Děti si vlastnoručně zasazené stromky mohly ozdobit svojí jmenovkou. O týden později, v sobotu 26. října se sázely ovocné stromky také v sadu Oulehle pod Kosířem, který je ve vlastnictví Smržic. Tuto akci pořádalo prostějovské Regionální sdružení Iris. Do sázení ovocných stromků pod Kosířem se zapojili členové Klubu českých turistů Smržice a také ředitelka smržické základní školy. Vysadilo se 20 krajových odrůd třešní Burlat a Kaštanka.
Smržická firma SEMO se o prvním říjnovém víkendu jako každoročně účastnila podzimní Flory Olomouc. Svoji expozici tentokrát postavila na svém bohatém sortimentu užitkových i okrasných tykví a získala 3. místo. Mnoho krásných dýní věnovalo SEMO na tradiční Soutěž o nejhezčí dýni, pořádanou v neděli 20. října v parku sv. Jana Nepomuckého smržickým Spolkem rodičů. Své vyřezané dýně přineslo kolem čtyř desítek soutěžících. Pět nejhezčích dýní bylo odměněno a všechny děti dostaly za své snažení malou sladkost. Na 1. místě se umístila Nikolka Doleželová se svojí čarodějnicí. 2. místo obsadil Lukášek Hájek se strašidelnou kompozicí a 3. místo získaly Charlotte a Odetta Ambrož s vyřezanými vězni.
V úterý 8. října došlo při rekonstrukci budovy staré školy k zásadnímu pokroku. Sami stavebníci tento den označili jako den D. Nad školou se vztyčil obrovský jeřáb a firma Insta začala pokládat stropní panely. Se stropem nad hlavou přestala budova vypadat jako zbořeniště a práce začínaly dávat smysl. V těchto místech bude velká tělocvična, za ní šatny, sprchy a toalety. Železnou konstrukcí pojede výtah do 2. patra. O dva dny později začalo rameno jeřábu stěhovat na nový strop palety stavebního materiálu. Zedníci se pustili do zdění obvodových stěn prvního patra, kde budou dvě učebny, kabinet a sociální zázemí. Počasí stavebníkům přálo a nezdržovaly je žádné podzimní plískanice. V druhé polovině října bylo první patro školní budovy vyzděno a mohlo se začít s betonáží dalšího obvodového věnce.
V sobotu 14. září pořádala TJ Sokol další ze svých Pohádkových údolí, letos v duchu Starých pověstí českých. Na 1. stanovišti děti vítal stařičký praotec Čech a děti měly za úkol poskládat mapu ČR jako puzzle. V programu, který dostal každý na startu, mělo každé stanoviště své číslo s popisem jednotlivých postav. Tou další byla kněžna Libuše a úkolem dětí bylo poznat pražský hrad, státní znak a další symboly naší republiky. Pod pergolou smržického tábořiště se usídlila další ze tří Krokových dcer kněžna Teta. Děti si zde mohly vyrobit amulet nebo třeba lapač zlých snů. Každý splněný úkol jim byl potvrzen razítkem do záznamníku. Na dalším stanovišti na příchozí čekala kněžna Kazi. Děti měly poznat druhy vystavených bylinek a čajů. Tato kněžna uměla ve své době léčit neduhy, mobil na jejím stole ale se sedmým stoletím moc neladil.
Na stanovišti u vrbového tunelu čekal na děti Přemysl oráč se svojí rodinou. Jen málokdo z dětí a možná i rodičů by v něm poznal jednoho ze zastupitelů naší obce. V horní části údolíčka, které symbolizovalo horu Blaník, čekali na děti dva blaničtí rytíři. Děti měly za úkol protáhnout se rourou a zapamatovat si kresby, které viděly uvnitř. Závěr celé akce byl na dvoře sokolovny. Na děti zde čekal jeden z nejvýznamnějších panovníků vrcholného středověku král Karel IV. s manželkou. Zkontrolovali dětem splnění úkolů a rozdali jim sladkou pozornost. Díky krásnému počasí, skvělé přípravě a aktivnímu zapojení této skupiny smržických sokolů se akce opět vydařila. Zúčastnilo se jí 78 dětí se svým doprovodem.
Ve středu 11. září vyšlo smržickým seniorům na akci „Loučení s létem“, kterou pro ně každoročně pořádá obec, podstatně lepší počasí, než Smržické šlapce. V jejich čele si to užíval také starosta obce s místostarostou. První pozitivní zážitek je čekal hned na mostku přes říčku Romži. Její koryto bylo před rokem několik týdnů zcela bez vody. Letos je ale situace díky občasným dešťům podstatně lepší. Po přejezdu Romže si skupina smržických cyklistů jela užívat cyklostezku ve směru na Prostějov. Ta bude díky budování severního obchvatu města už za několik měsíců uzavřena. První zastávku měli senioři u základního kamene, kde představitelé města Prostějov před měsícem stavbu severního obchvatu zahajovali. Starosta obce Ing. Aleš Moskal jim přiblížil, jak bude celá stavba probíhat.
Další zastávku na své projížďce měli senioři na cyklostezce do Kostelce na Hané. Pan starosta jim vysvětlil, kde bude na severním obchvatu města kruhový objezd včetně napojení silnice od Smržic. Svůj výlet na kole senioři tentokrát zakončili na posezení za smržickou sokolovnou. Paní matrikářka Radka Odvářková je obešla s pamětní knihou, ve které se jí sešlo 68 podpisů. Na úvod posezení dostal každý z účastníků akce štamprli Becherovky. Pan starosta jim poděkoval za hojnou účast a připil si s nimi na hezký závěr léta a hlavně na to, aby jim zdraví sloužilo i nadále. Vyvrcholením letošního „Loučení s létem“ byl pečený bůček od Jindry Vytáska. Spousta seniorů chodí na posezení za sokolovnou jen kvůli němu a také tentokrát si pochvalovali, jak se mu povedl.
Stany, které o prvním záříjovém víkendu praskají ve švech, tentokrát zely prázdnotou. V sobotu 7. září uspořádal smržický klub turistů už 21. ročník u cyklistů tak oblíbené akce Smržická šlapka a od rána pršelo. Na start přijeli opravdu jen ti nejodvážnější, kterým voda nevadí. Lenka Mikulášková se jako jedna z mála přihlásila na nejtěžší trasu 58 km terénem a v pohodě ji i v tom dešti zvládla. Tato odvážná smržická cyklistka se původně chystala dokonce zdolat na kole nejvyšší horu Moravy. Déšť ji ale přece jen odradil a zvolila o něco kratší silniční trasu než na Praděd. Pořadatelé poprvé operativně zařadili i pěší trasu. Spousta cyklistů docela uvítala, že mohou v tom dešti nechat svá kola doma. Využily toho také některé občanky Smržic.
Nejtěžší trasu MTB 58 km, vedoucí terénem v okolí Seče a Stražiska, zvládlo navzdory deštivému počasí devět nejodolnějších cyklistů. Mezi nimi celá rodina Františkova ze Smržic. Ke zcela nečekanému zpestření Smržické šlapky došlo kousek od sportovního areálu. Jeden opilý občan sousedních Čelechovic zapadl cestou z Kocandy do bahna Českého potoka a museli jej přijet vytahovat hasiči a policisté. Nejstarší účastník Smržické šlapky tentokrát nebyl zase až tak starý. Byl jím vyhlášen Vít Helia z Čelechovic, kterému bylo teprve 77 let a projel se v dešti po silniční trase 38 km. Na nejdelší trasu 176 km s otočkou až na vrcholu Pradědu se tentokrát vydali jen dva nejodolnější cyklisté. Rychlejším z nich byl Zdeněk Linhart z Prostějova, který i v tom nečase zvládl trasu za neuvěřitelných 6:30 hod.
V pondělí 2. září začal dětem nový školní rok. Na úvod se sešly spolu s rodiči na slavnostním zahájení ve třídě prvňáčků. Těch letos zasedlo do lavic deset. Jedenáctý Milánek Semerád se ještě někde toulá s kolotoči. Lavice nových školáků byly dokonale vybaveny základními pomůckami. Děti vyšších tříd jim jejich první den školy ještě zpříjemnily svým vystoupením plným písniček, říkanek a hudebních vystoupení V další části už zůstali prvňáčci ve své třídě sami. Jejich paní učitelka Mgr. Danuše Srnečková je jednoho po druhém představila a přivítala. Od pana starosty potom každý z nich dostal obrovský kornout, plný sladkostí. Zástupci obce zašli první školní den pozdravit také děti v mateřské škole. Ty dostaly též malou sladkost a za odměnu panu starostovi za asistence své paní učitelky předvedly, co se už stihly naučit.
V pátek 16. srpna moc nechybělo a promítání filmu na dvoře smržické fary skončilo dříve, než začalo. Déšť naštěstí půl hodiny před zahájením ustal a vedoucímu letního kina Zdeňku Balcaříkovi se výrazně ulevilo. Před zahájením promítání i během něj si mohli diváci zakoupit občerstvení u stánku, který si zde vybavil Jindra Vytásek. Točilo se pivo, nalévalo víno a bylo zde i něco na zahřátí. Dešťová přeháňka způsobila, že se spousta lidí rozhodla až na poslední chvíli. Nakonec se ale všechny lavice nového smržického letního kina zaplnily a sešlo se 250 diváků. Film „Ženy v běhu“ je stále velice populární a jeho zapůjčení stálo obec 8.470 korun. Naštěstí se podařilo sehnat několik sponzorů z řad smržických podnikatelů a vstupné mohlo být díky tomu zdarma.
V úterý 13. srpna zaskočila spoustu cyklistů uzavřená cyklostezka ze Smržic do Prostějova. Někteří z nich tento zákaz ignorovali a stali se tak díky tomu svědky historické události. Po deseti letech papírování kolem stavebních povolení a výkupu 120-ti pozemků se sešli zástupci olomouckého kraje, města Prostějova a okolních obcí na zahájení stavby severního obchvatu Prostějova. Symbolickým poklepáním na základní kámen byla zahájena stavba, která výrazně přispěje k odlehčení provozu Olomoucké ulice v Prostějově. Během svého budování ale dost zatíží naši obec objízdnou trasou. Mezitím co úředníci pronášeli na cyklostezce své proslovy a připíjeli si šampaňským, na poli, přes které nová silnice povede, už začala skrývka orné půdy. Ani tady však reportéři se svými kamerami nechyběli.
Začátkem prázdnin uspořádala škola pro děti několik prázdninových výletů. V úterý 16. července zvládly děti nejdelší túru. Ze Slatinic vystoupily až na vrchol Velkého Kosíře. Pohled z horní terasy kosířské rozhledny na okolní hanáckou krajinu byl pro děti zaslouženou odměnou. Potom už je čekala jen procházka domů do Smržic. Ve středu 17. července si malí cyklisté vyjeli po stezce k břehům říčky Hloučely. Tam si zahráli několik pohybových her. Nejvíc děti bavilo stavění hrází a budování staveb z kamenů. Ve čtvrtek 18. července si děti užily pěknou procházku z Lutotína k Běleckému Mlýnu. Před dobrým obědem si ještě vyšláply k "Zámečku" podívat se na zvířata ve stájích a ohradách.
S příchodem prázdnin se naplno rozjela rekonstrukce staré budovy základní školy. Ta stojí v centru Smržic už 150 let a pro další provoz začala být nepoužitelná. Výběrové řízení na rekontrukci školy vyhrála firma Insta. Po vyklizení vnitřních prostor začali její pracovníci s rozebíráním střechy. Potom se už do obvodového zdiva školy zakously čelisti bagru. Následovala jeho postupná demolice až do úrovně přízemní části budovy. Obvodové stěny přízemí školní budovy zůstaly zachovány. Na nich vyrostou další dvě podlaží, tentokrát už z dnešních odlehčených stavebních materiálů.
Na začátku prázdnin se obec pustila do údržby jednotlivých prvků sportovního areálu a dětského hřiště. Jako první nastoupili brigádníci a všechny dřevěné části dětského hřiště dostaly ochranný nátěr. Nejhůř na tom bylo díky zanedbané údržbě hřiště s umělou trávou. Tam musela nastoupit odborná firma. Povrch hloubkově vyčistila, ošetřila proti mechu a zasypala křemičitým pískem. Revitalizace stála obec 120 tisíc korun. Po dvoudenním úsilí je hřiště zase jako nové. Zájemci o jeho pronájem se mohou hlásit telefonicky na obecním úřadě. Klíče dostanou za příslušný poplatek od správce areálu a musí dodržovat podmínky provozního řádu. Nezbytné údržby se dočkalo také hřiště na plážový volejbal. O srovnání jeho povrchu se postarali členové TJ Smržice. Provozní řád byl umístěn vedle branky a pronájem se objednává též telefonicky na obecním úřadě.
Rok 2019 - 2. pololetí


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019