O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
ALBUM Rok 2019 - 2.pololetí(144 foto) »
ALBUM Rok 2019 - 1.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 2.pololetí(180 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 1.pololetí(160 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 2.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 1.pololetí(220 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 2.pololetí(120 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 1.pololetí(168 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 2.pololetí(116 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 1.pololetí(132 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 2.pololetí(164 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 1.pololetí(124 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 2.pololetí(80 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 1.pololetí(200 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 2.pololetí(196 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 1.pololetí(128 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 2.pololetí(204 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 1.pololetí(136 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 2.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 1.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2007 - 2.pololetí(76 foto) »
ALBUM: rok 2007 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2005 - 2.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 2.pololetí »

ALBUM č.15, Rok 2012 - 2.pololetí


V obchodě Smržičanka mezitím probíhala pro zákazníky Silvestrovská losovačka a výherkyně 1. místa si užije dovolenou v Luhačovicích. Potom se už všichni rozešli slavit poslední den v roce se svojí rodinou, kamarády a známými. Pergola kulturního domu byla téměř plná, což je na tuto roční dobu dost neobvyklý pohled. Vedoucí Restaurace U hřiště Alenka Coufalová všem rozdala pečivo a mohlo se silvestrovsky hodovat.
Potom už kuchař Lukáš vyrukoval s plným hrncem skvělé dršťkové polévky. Jako první se všichni vrhají na várnice, plné voňavého svařáku. Pro ty menší je tady čaj. Po stezce kolem potoka je to už do cíle kousek. Tady na všechny čeká za jejich snažení zasloužená odměna. Od bývalého Přikrylova mlýna prochází polní cestrou zpátky k Českému potoku.
Přes biokoridor na konci Olší prochází do ulice Mlýnská. Tady má paní starostka ještě dobrou náladu. To ještě netuší, že na konci Jižní už zas nějeké hovado polámalo dva stromky. Prochází kolem zemědělského družstva a dostávají se až na ulici Jižní. Nejnebezpečnějším místem na trase je lávka přes Český potok a všichni ji zvládli na jedničku.
Spojovací cestou schází všichni na ulici Blíšťka. Na konci Podhájí už mají zas pevnou půdu pod nohama. Schází kolem Sedláčkova lesa, mráz mezitím povolil a boty všech obalilo bláto. Potom už všichni schází zpátky do své dědiny, na kterou je odsud opravdu radost pohledět.
K dokonalosti vrcholového fota chyběla snad jen troška sněhu, která by připomínala, jaké je roční období. Terén je způsobilý, podmínky příznivé, a tak se většina z nich rozhodla vystoupat až na vrchol Budín. Hezké slunečné počasí tentokrát vylákalo na poslední procházku ve starém roce téměř devadesát smržičáků. Silvestrovské šlapáček letos startoval od kulturáku. Na cestu každý dostal keramické prasátko pro štěstí.
Po skončení programu se každý před odchodem z kostela rád zastavil u krásného smržického betlému. Smržické děti pod vedením paní Spurné zahrály celý biblický příběh narození Ježíše Krista moc hezky a sklidily za to velký potlesk. Celý průběh vystoupení dětí provázel svým hudebním doprovodem a zpěvem soubor . . . Na Boží hod vánoční pozvala farnost Smržice všechny věřící i ty ostatní do kostela na Živý betlém. Chrám sv.Petra a Pavla byl téměř zaplněn.
Se spoustou dárků se na druhý den ráno kolemjdoucím pochlubili také dva noví obyvatelé Smržic Pat a Mat. Kolem vánočního stromu spěchají domů ke své rodině a k tomu svému stromečku, pod kterým už jistě čeká spousta dárků. Většina hrobů je vánočně vyzdobena a spousta světýlek dává místu posledního odpočinku neopakovatelnou atmosféru. O štědrovečerním podvečeru je pět nad nulou, zbytky sněhu se ale statečně drží a procházka na hřbitov má své kouzlo.
Roman je už velký kluk, a tak si to užívá raději za volantem obecního traktůrku. A to ještě proto, že musí. Zato vedle hřbitova je živo. I ta troška sněhu stačí klukům na to, aby se zde jak se patří vyřádili. Všichni jsou zabraní do vánočních příprav, uklízí, pečou cukroví a běhají po obchodech a tak do parku zatím nikdo nevkročil. Den před tím štědrým začalo chumelit a všechno je najednou nějaké hezčí. Že by letos navzdory předpovědi přece jen bílé Vánoce?
Také paní Přikrylová se snaží, v přemisťování jí pomáhá chodítko, díky kterému mohla dokonce pozvat paní starostku na štamprli. Za paní Koutnou ale museli na její pokoj. Nohy už ji vůbec neposlouchají, zato pusa jí i v jejích neuvěřitelných 96 letech jede naplno. Jejich předvánoční návštěva byla nahlášena předem a tak smržičáci kteří zde bydlí na ně už celí natěšení čekali ve společenské místnosti. Každoročně před vánočními svátky objíždí paní starostka s paní matrikářkou domovy pro seniory. První byl letos na řadě ten v Kostelci n.H.
Nejvíc vymakané vystoupení měli samozřejmě páťáci. Pohádka o zlatovlásce měla několik dramatických zápletek a šťastný konec. Velký aplaus sklidily děti z mateřské školy, které pod vedením paní učitelky Dostálové předvedly krásné tanečky se zpěvem. Diváky přivítal nejen obrovský nafukovací sněhulák, ale také všechny děti společnou písní Štědrý večer nastal. Vánoční besídka školy zaplní vždycky sál kulturního domu do posledního místečka a jinak tomu nebylo ani letos 12.prosince.
Závěrečná celé akce je tradičně ve Smržicích na Kocandě. Z obou čertů po odmaskování už skoro vůbec strach nešel. Celé skupinky netoužily po ničem jiném, než se s nimi vyfotit a s čertem se skamarádila dokonce i starostka Čelechovic paní Stawaritschová. Na vrcholu Kosíře, kde se teď buduje rozhledna, už na všechny čekal Mikuláš s andělem a čertem. Děti jim sypaly jednu básničku za druhou. Za nádherného slunečného počasí uspořádal pro děti Klub českých turistů Smržice svoji tradiční akci Za Mikulášem na Kosíř.
Pan profesor má na přípravě i na celém průběhu naší účasti v soutěži obrovskou zásluhu a jako odměnu za to dostal sedm krajíců s pomazánkou. Smržice obstály i ve světovém měřítku a v soutěži Communities in Bloom získaly nejvyšší ocenění pěti květů. V perfektně připravené powerpointové prezentaci měli asi tři desítky občanů možnost zhlédnout, jak to v kanadském Edmontnu probíhalo. 6. prosince pozval profesor Aleš Lebeda občany do kulturního domu aby je seznámil s průběhem vyhodnocení světové soutěže, které se Smržice zúčastnily.
Výstava měla u smržičáků velký úspěch a nebylo to jen proto, že jim na rozloučenou profesor Lebeda nalil štamprli slivovice od Bohouška Urbana. Všechny výrobky s vánoční tematikou i vánoční dekorace si mohli návštěvníci zakoupit a vyzdobit si tak své příbytky. Premiéru na výstavě měly krásné výrobky z Keramiky u kocoura, které prodávaly dvě pěkné kočky. Sérii vánočních výstav zakončila v neděli 2. prosince výstava obecní. Bylo tam zas úplně jiné zboží a jiní prodavači.
Ochutnávka byla úžasná, víno všem moc chutnalo a tak se hned našli zájemci o pár lahví na svátky, přesto že koštovaly od tří stovek nahoru. Přesto, že má pan Michlovský několik titulů před i za jménem, na nic si nehraje a spustil na nás po jejich, po rakvicku. Jeho dva synové mu dělali asistenty. Škoda jen, že se na tak vyjimečnou akci nesešlo víc smržičáků. Majitel smržické vinotéky Milan Klement na ní ale nechyběl. Poslední den vánoční výstavy Marciánů zpestřila degustace vína. Pozvání prof. Lebedy přijal sám guru moravského vinařství pan Michlovský z Rakvic.
Po seznamovacím ceremoniálu se Mikuláš postavil na jeviště a kdo mu řekl básničku, dostal od něj dárek. Kdo neřekl nic, dostal taky. To byl poprask. Když milá trojice majestátně vplula mezi děti, některé jásaly nadšením a některé se zas krčily strachem. Vzadu v zákulisí se mezitím připravoval svatý Mikuláš, který však vůbec svatý není a jeho dva krásní pomocníci, anděl s čertem. 1. prosince pořádalo Sdružení rodičů při MŠ svoji Mikulášskou besídku. Děti si mohly při čekání na Mikuláše zasoutěžit.
Posezení bylo opět připraveno ve vytápěných stanech a stoly tentokrát ozdobily tácy plné nádherných jednohubek. Po skončení slavnosti se všichni přemístili opět na faru, kde hořel velký oheň a děcka si na něm mohla opéct něco na zub. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu je velice oblíbené a obec ho pořádá vždy v pátek před první adventní nedělí. Dětem svítily oči nedočkavostí, aby už mohly zazpívat své vánoční koledy těm zástupům občanů, které se u školy sešly.
Občerstvení před farou zajišťovali po celou dobu výstavy Hubálovi z hospody U byka a jejich svařáček neměl chybu. Po skončení divadla se na dvoře fary opět muzicírovalo. Vánoční koledy zahrálo několik členů Dechového orchestru mladých. Hráli v něm sice jen dva herci, ale vystoupení se dětem moc líbilo a občas se mohly dokonce samy zapojit do děje. Součástí vánoční výstavy Marciánových z Kostelce bylo i divadelní představení pro děti "O hloupé ženě" v kulturním domě.
Nahoře zrovna zářil úplněk a dole zas dva vytápěné stany, ve kterých si mohli příchozí v klidu a pohodě vypít zakoupený svařák. Před farou zpříjemňovala náladu přicházejícím a odcházejícím návštěvníkům svými spirituály kostelecká skupina Noproblem. Všechny místnosti smržické barokní fary zaplněné nádhernými vánočními dekoracemi až oči přecházejí. 28. listopadu začíná na faře čtyřdenní výstava Zahradnického centra Marciánová nazvaná Dotek Vánoc.
Procházku po oranici mají myslivci za sebou a teď jdou vyzkoušet svoji mušku na druhou stranu říčky Romže. Tento zajíc byl mazaný. Zahrál si na mrtvého a to mu zachránilo život. Ostatní jeho kolegové takové štěstí neměli. Po deváté ráno je už jejich hospodář Vlastimil Korec jednoho po druhém vyprovází na první zátah na konci Olší. 17. listopadu se kolem Smržic střílelo. S revolucí to ale nemělo nic společného, to se jen myslivci sešli ke svému honu.
Rozdaly se svíčky a za chvíli už celá obruba pomníku padlých zářila na počest těch, kdo za nás bojovali. Paní starostka připomenula význam 28. října a 17. listopadu a na závěr všichni zazpívali státní hymnu. Průvod na počest dvou významných dnů našeho státu končil na smržickém hřbitově. 16. listopadu se malí i velcí smržičáci srocují před hasičkou k tradičnímu lampionovému průvodu.
Upravené svahy se už krásně zelenají. Povede tudy naučná stezka na Stráž a děti mají možnost navrhnout, co by zde chtěly mít pro sebe. Akce se zúčastnila i paní starostka, která dětem prozradila, co všechno se ve Vývoze chystá. Díky aktivitě Ekocentra IRIS se děti mohly zapojit do projektu Škola pro udržitelný život. O pár dnů později se do Vývozu vypravily děti znovu, tentokrát za světla a se svými učitelkami.
Na plácku nad Vývozem hořel velký táborák a kdo chtěl, mohl si opéct uzeninu s krásným výhledem na Smržice. Celé údolíčko lemovaly hořící lampičky a nahoře u dřevěného posezení se rozdávalo malé občerstvení. U kapličky čekal Martin. Koně sice neměl bílého, ale zato si ho mohli děti pohladit a dát mu něco dobrého. V předvečer sv. Martina uspořádal Sokol pro děti svůj Martinský pochod nahoru Vývozem.
Na zahradě u Balcaříků se objevil dokonce řezník s dýňovým prasátkem a navštívit ho přišly děti ze školky. Podzimně laděnou výzdobu dělají na svých domech také někteří občané a mezi ty nej patří rozhodně Slezáčkovi u kostela. Dýňová výzdoba se objevila také před obecním úřadem a na několika dalších místech v obci. Krásně vyřezaná a nazdobená obrovská dýně se objevila také před školou. Škoda že ji o víkendu nějací kreténi rozkopali.
První místo tentokrát získal Matýsek Spurný. Větší radost z toho má ale tatínek, který s tím měl asi nejvíc práce. Každá dýně dostala číslo a když si je za světla i potmě všichni prohlédli, vyhlásila komise tři nejkrásnější. Soutěž o nejhezčí vyřezanou dýni je velice oblíbená a před setměním je v parku už pořádný dav malých i velkých. Poslední říjnová neděle je už tradičně ve znamení soutěže dýní. Obecní pracovnící na ni park náležitě vyzdobili.
Protože to moc nelítalo, draci se tentokrát nijak zvlášťnehodnotili a odměnu dostal každý kdo přišel. Kromě větru je ale počasí na jedničku a tak se tady sešlo skoro tolik dospělých jako dětí. Ani v Šamanovech to ale jak na potvoru nefouká, a tak se ve vzduchu drží jen několik podivných stvoření. 19. října je hřiště stále mimo provoz a tak sokolům nezbylo, než udělat tradiční drakiádu na poli v Šamanovech.
Celostátně to dopadlo podobně. Výrazný nárůst hlasů pro KSČM některé demokraticky smýšlející občany dost zneklidnil. Ve Smržicích se voleb zúčastnilo necelých 36% voličů. 110 hlasů dali ČSSD, 74 hlasů komunistům, 59 hlasů ODS a 42 hlasů TOP 09. V pátek ve dvě odpoledne se dveře volební místnosti otevřely a na občany nedočkavě čekala devítičlenná volební komise. 12. - 13. října zavlály před obecním úřadem smržická a česká vlajka. jsou tady volby do krajských zastupitelstev.
Nové moderní prostředí a regály plné lákavého zboží. To bude zdá se tvrdá konkurence prodejny Hruška vedle Kocandy. V neděli 7. října se nový obchod otvírá a prvních deset zákazníků dostává nákup v ceně sto korun českých grátis. Tak obchod vypadal ještě před půl rokem. Nový majitel pan Brunclík se ale práce nebojí a pomáhá jak mu síly stačí. 5. října pokryl asfalt výkop kanalizace na Prostějovské ulici. Právě včas, aby se zákaznící dostali k novému obchodu.
Po pár dnech úsilí je plocha hřiště krásně srovnána. Co je však jisté, že si zde naši fotbalisté hned tak nezahrají. Za pomoci brigádníků byl také dokončen prostor za fotbalovými šatnami a zaset nový trávník. Sotva pracovníci firmy zmizely, bylo lanové centrum v obležení a děcka se zde každý den cestou ze školy přišla protáhnout. V prvním říjnovém týdnu začala firma montovat ve sportovním areálu další nový prvek, dětské lanové centrum.
Kriminalisté vybaveni dokonce i spaciálním psem zjistili, že požár někdo založil úmyslně. Otázkou zůstává kdo. Na druhý den ráno je okolí shořelého domu obehnáno páskou a rozbíhá se mohutné vyšetřování. Z honosné Finkovy vily byla během pár minut ruina a plameny ohrožovaly i sousední dům Novotných. 30. září po čtvrté hodině ráno ozářil střed obce obrovský požár a rozezněly se hasičské sirény.
Z místa kde se normálně kopou rohy teď vysílá lejzr svůj paprsek stroji, který zajistí hřišti perfektní rovinu. Po pár hodinách se hříště začíná nápadně podobat sousednímu družstevnímu lánu. 22. září vyoral traktor firmy Sportovní trávníky Šternberk první brázdu a začala plánovaná rekonstrukce celé plochy. V polovině září zmizely z fotbalového hřiště branky. Zloději to ale na svědomí neměli.
Vyhodnocení občané dostali kromě gratulace členů komise dárkový koš s keříčky od firmy Arboeko. Na závěr seznámil předseda komise život. prostředí prof. Lebeda s výsledky letní soutěže výzdoby domů. Hospodářka obce Věra Kulišťáková seznámila přítomné s finanční situací posledního období 17. září se v sále kulturního domu sešli obecní zastupitelé ke svému veřejnému zasedání.
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, kterou matrikářka Radka Odvářková opět vyzdobila fotkama a básničkou. Potom si už všichni vyslechli proslov paní starostky a mohly se rozdávat obecní dárečky. Paní učitelka Dostálová jim zabrnkala na kytaru, děti zazpívaly a kytičky trošku opadaly. 13. září přinesly čtyři smržické maminky a tři tatínci své ratolesti na vítání nových občánků.
Tentokrát se na úspěchu celé akce podílelo v nejrůznějším přestrojení 21 členů smržického Sokola. Po splnění všech úkolů na ně s odměnou čekal na dvoře sokolovny pan král s paní královnou. Na několika zastaveních si mohli děti kromě ohádkového zážitku vyzkoušet také vlastní šikovnost. 9. září pozvali sokoli smržické děti do oblíbeného Pohádkového údolí. Tentokrát tam nechyběli ani indiáni.
Na Prostějovská je už hlavní potrubí položené, zasypané a začínají se dělat přípojky k jednotlivým domům. Kanálníci to po prázdninách rozjeli hned na několika místech současně. Kope se i v ulici Přční. Další velká mašina se hrabe v zemi na konci ulice Podhájíl. Po dokončení zde bude nová silnice a odstavné plochy. Cestou ze školy musela děcka dávat pozor aby nespadla do výkopu. Kanalizace už doraziila k sokolovně.
Nový školní rok začal také v mateřské škole a tentokrát se to obešlo dokonce i bez pláče. Prvňáčci se potom přestěhovali do své třídy, kde je pro změnu přivítala paní starostka s obrovskými kornouty sladkostí. Paní ředitelka přivítala všechny žáky i rodiče svým optimistickým proslovem a starší žáci potom zazpívali. 3. září začala škola. Někteří z prvňáčků se tváří zvědavě, někteří ale nechtějí o škole ani slyšet.
Promočení a zablácení cyklisté si v cíli mohli přečíst, že jich na trasy vyjelo 188, z toho dva dokonce až na Praděd. Naopak cena pro nejstaršího účastníka už tradičně patřila panu Ošťádalovi a tentokrát to byl nový cyklodres. I přes nepřízeň počasí přijela paní Slezáčková i s přívěsem a její dvouletá Maruška se stala nejmladší účastnicí. 1. září se na startu Smržické šlapky sjeli opravdu jen ti nejodolnější, protože už druhý den prší.
Děcka také s oblibou využívají rampy pro skateboard a prohání po nich své bicykly. Za pár dnů vyrostl uprostřed zajímavý lanový prvek pro děti zvaný Roplay. V prostoru před umělým hřištěm vykopali dělníci veliký kruh a všichni jsou zvědaví co to bude. V závěru prázdnin se také blíží do finále dokončení některých nových možností sportování.
Na závěr měl každý za úkol předvést co nejzajímavější sestavu na trampolíně. Smržičtí hasiči je zas pro změnu učili trefovat se proudem vody na domeček z plechovek. V provizorním lanovém centru fotbalistů si děcka mohly vyzkoušet vlastní šikovnost a obratnost. V pátek 24. srpna pozvala obec děti do sportovního areálu na Rozloučení s prázdninami.
Potom už komisařky seznamují realizační tým s tím, co je na naší obci nejvíc zaujalo. Konečný verdikt se ale dozvíme až v říjnu po vyhodnocení v Kanadě. Prohlídka skončila a obě komisařky se na dvě hodiny zavřely v zasedačce obecního úřadu k poradě o tom, co ve Smržicích viděly. Kromě nových výrobních hal, vybavených nejmodernější technikou, jim šéf firmy Ing. Zapletal ukázal své jezírko s rybami. Závěr prohlídky obce patří firmě Laski, která vyrábí a do celého světa také prodává komunální techniku.
Po prohlídce místního hřbitova odváží mikrous komisařky zpátky do obce. Komise sjíždí Vývozem dolů a následuje prohlídka hřbitova a jeho okolí. Právě odtud je na Smržice a celé jejich okolí ten nejkrásnější výhled. Po obědě veze mikrobus komisařky po rozblácené polní cestě až nad Vývoz.
Všichni zúčastnění jsou potom pozváni do restaurace kulturního domu na oběd, který začíná přípitkem. Shodou náhod právě probíhá v kulturním domě svatba a komisařky nejdříve nechápou, proč se u toho rozbíjí nádobí. Paní starostka si neodpustila pochlubit se s právě dokončovaným hřištěm na beechvolejbal a jeho zázemím. Na závěr dopolední části prohlídky profesor Lebeda komisařky seznámil s novým areálem kulturního domu a jeho vedoucí paní Coufalovou.
Komisařky potěšilo, že se jedná o rodinný podnik a obdivovaly regály plné nářadí pro kutily a zahrádkáře. Po malém odlehčení následuje návštěva protějšího nového obchodu pana Šoustala. Napůl posečený trávník, na kterém tetina Simpsová anglicky peskuje starého, že komise už je tady a on to nestihl. Po návštěvě zahrádkářů zastavuje obecní mikrobus před domem Balcaříkových a komisařky se nestačí divit.
Smržické myslivce představil předseda spolku JUDr. Martin Vrtal a jeho proslov doladili pozvaní trubači. Členky spolku byly stylově oblečené a měly připraveno také skvělé pohoštění včetně moštu a upečeného štrůdlu. Z parku je to pěšky jen kousek na nádvoří domu zahrádkářů. Spolek představil jeho předseda pan Vyhlídal. Po návratu do centra obce si komisařky prohlédly park a děti jim ukázaly jak se starají o ptáčky ve voliéře.
Také sousední firma Semo komisařky velice zaujala, její ředitel ing. Prášil jim toho chtěl ukázat co nejvíc a tak museli přidat do kroku. Další zastávkou na trase byla firma Arboeko. Prostřednictvím tlumočníka ji komisařkám představil vedoucí ing. Flek. Obecní mikrobus je vysazuje na křižovatce cyklostezek a novou Jižní ulici si už prochází zase pěšky. Tentokrát je víc času než při evropské soutěži, a tak si komisařky mohou prohlédnout také interiéry smržické fary.
Potom už následuje vlastní prohlídka obce. Nově vydlážděnou historickou částí prochází komisařky se svým doprovodem pěšky. Po krátkém uvítání paní starostkou se ujal slova prof. Aleš Lebeda a za pomoci powerpointové prezentace představil naši obec. 11.srpna přijíždí komisařky Diana K.Weiner ( USA) a Lorny McIlroy (Kanada). Včera přiletěly do ČR a mají celý den na prohlídku naší obce. V průběhu července se schází zástupci obce, firem a spolků k přípravě na soutěž Communities in Bloom, do které se obec přihlásila.
Stavba kanalizace pokračuje také na hlavní Prostějovské ulici a začínají se budovat odbočky do bočních ulic. Aby se nemuselo dvakrát kopat, natahuje firma Sprintel souběžně s budováním kanalizace své optické sítě. Tentýž den se už i v této boční ulici začíná bagrovat. Po dokončení zde bude nová vozovka a chodník. 6.srpna přivezl kamion další náklad potrubí kanalizace a složil jej na kraji ulice Podhájí.
Novou službou je kontejner, kam mohou občané každou sobotu vyhodit veškerý rostlinný odpad. Na smržické hody šly ovečky na pekáč. Přerostlou trávu museli tedy místo nich likvidovat dva brigádníci. Po nesmělém začátku se hezky rozrostla nová výsadba ostrůvku na hlavní křižovatce u sokolovny. Úpravy a osazení se dočkal také svah na konci ulice Podhájí a Luďkovi Navrátilovi s ním pomáhali tři brigádníci.
Za chvíli to zde vůbec nevypadá jako uprostřed léta. Bílý povlak udržuje stabilitu zasetého travního semene do jeho zakořenění. 17.července přijíždí pracovníci firmy Skanska, aby technikou hydroosevu zajistili ozelenění prudkých svahů Vývozu. Celý prostor se výrazně změnil a kaskádovité uspořádání terénu nabízí široké možnosti využití. Začátkem července byly též dokončeny terénní úpravy skládky ve Vývozu navezením přebytečné hlíny z výkopů při budování kanalizace.
Na parkovišti za fatbalovým hřištěm byly umístěny prvky pro vyžití malých cyklistů a in-line bruslařů. Za fotbalovými šatnami se dokončuje hřiště na plážový volejbal, které bude už také brzy sloužit veřejnosti. Aby zde také rodiče, kteří sem s dětmi přichází, příjemně strávili svůj volný čas, byla celá pergola vyzdobena dekorativní zelení a květinami. Do začátku prázdnin je dětské hřiště za kulturním domem dokončené a jeho zprovozněním se stal celý areál ještě atraktivnější.
Autor fotografií a komentářů: Zdeněk Balcařík ©2012


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2020