O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
ALBUM Rok 2019 - 2.pololetí(144 foto) »
ALBUM Rok 2019 - 1.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 2.pololetí(180 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 1.pololetí(160 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 2.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 1.pololetí(220 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 2.pololetí(120 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 1.pololetí(168 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 2.pololetí(116 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 1.pololetí(132 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 2.pololetí(164 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 1.pololetí(124 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 2.pololetí(80 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 1.pololetí(200 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 2.pololetí(196 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 1.pololetí(128 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 2.pololetí(204 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 1.pololetí(136 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 2.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 1.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2007 - 2.pololetí(76 foto) »
ALBUM: rok 2007 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2005 - 2.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 2.pololetí »

ALBUM č.25, Rok 2017 - 1.pololetí


V pátek 30. června pozvala obec smržické děti a jejich rodiče do smržického tábořiště na tradiční "Vítání prázdnin". Kdo si chtěl začátek prázdnin užít se vším všudy, vzal si s sebou stan a další vybavení a přespal tady do sobotního rána. Nocležníky ráno čekala snídaně v trávě. Celý večer hořel u smržického totemu táborák a kdo chtěl, dostal na opečení špekáček. Nejvíc všechny překvapil nový obecní zahradník Martin Přichystal, který všem zahrál a zazpíval neskutečné množství krásných písniček. Když se setmělo, dostal každý z malých návštěvníků lampičku. Potom se už skupinky dětí postupně vydávaly na připravenou stezku odvahy.
Ve čtvrtek 29. června pozvala Mateřská škola Smržice všechny své svěřence a jejich rodiče na Zahradní slavnost. Na úvod všechny přivítala hlavní organizátorka celé slavnosti Veronika Přikrylová a seznámila je s připraveným programem. Zahradní slavnosti se zúčastili nejen zástupci Obecního úřadu Smržice, ale také dva zástupci Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na úvod slavnosti ředitelka školy Mgr. Marie Zoubalová pasovala nastoupené předškoláky obrovskou tužkou na prvňáčky. Zástupci obce jim potom předali dárečky a krásná žlutá trička.
Budoucím školákům to v nových tričkách moc slušelo. Představila se jim také jejich budoucí paní učitelka Mgr. Jana Gulaková a prozradila jim, jak moc se na ně po prázdninách těší. Překvapení čekalo také na paní učitelky mateřské školy. Dvě zástupkyně Spolku rodičů MŠ jim poděkovaly za to, co pro děti po celý rok dělaly a každá z nich dostala hezkou šerpu a kytici. Po skončení oficiální části slavnosti budoucí školáci všem při hudbě předvedli, jak jsou šikovní a umí zpívat a tancovat. Za hudebního doprovodu své paní učitelky Hany Bittnerové děti zazpívaly několik hezkých písniček.
Potom už nastoupili mladší děti, které se ještě do školy nechystají. Aby jim to nebylo líto, věnovala jim obec také hezká trička a osobně jim je dokonce oblékla paní starostka. Na závěr si děti, které už mateřskou školu opouštějí a ty, které v ní ještě zůstávají, společně zatancovaly a zazpívaly. V zadní části zahrady mateřské školy se měly děti možnost vydovádět na skákacím hradu a prolézačkách. V závěru celé slavnosti byly pro děti připraveny k plnění zajímavé soutěže.
Ve čtvrtek 29. června oslavila paní Berta Furišová 85 let. K tak významnému jubileu jí přišla za obec popřát i paní starostka s paní matrikářkou. Paní Furišová o sobě prohlašuje, že není ani Čech ani Slovák ale Horňák. Narodila se v Rumunsku. V mládí se přistěhovala za manželem do Rýmařova, potom do Laškova a když jí muž zemřel, koupila od dcery dům ve Smržicích. Matrikářka Radka Odvářková si vyžádala od paní Furišové souhlas, že může gratulaci obce zveřejnit na stránkách Smržického zpravodaje. Paní Furišová pracovala v zemědělství. Po svatbě měli s manželem vlastní hospodářství. Teď se stará jen o zahrádku, z květin má nejraději růže a počet zeleninových záhonků už omezuje.
V pondělí 26. června bylo z iniciativy paní učitelky Jany Gulakové obnoveno ve smržické obřadní síni dříve tak oblíbené "Pasování nových čtenářů". Všichni letošní prvňáčci si nastoupili do řady a paní strostka je velikým pavím perem slavnostně pasovala na nové čtenáře smržické knihovny. Potom už následovala vědomostní soutěž. Mgr. Jana Gulaková dávala dětem otázky a vedoucí knihovny Veronika Pospíšilová zapisovala jejich odpovědi do křížovky s tajenkou. Slavnostního pasování se účastnili také někteří z rodičů. Děti dostaly jako dárek hezké knížky a při hudbě si také zazpívaly.
Hody se letos začaly slavit ve Smržicích poměrně brzy. Na sobotu 24. června připravila obec program ve sportovním areálu a jednou z atrakcí, kterou uvítali hlavně ti nejmenší, byl opět aquazorbing. Dalším tradičním lákadlem pro návštěvníky hodů je turnaj mistrů smržické pípy. Každoročně v něm spolu bojují fotbalová mužstva Hospody Kocanda a Hostince U Byka. Kolotoč byl tentokrát nejen za hřištěm, ale i na něm. Po několika předchozích vítězstvích Kocandy to tentokrát roztočili jejich konkurenti a Hostinec U Byka slavil vítězství 4:1. Ve čtyři hodiny odpoledne pobavila návštěvníky hodů svým vystoupením lidová muzika Srdíčko.
Také v sokolovně se odpoledne slavily hody. Na tradičním setkání veteránů se zde sešlo tolik volejbalistů, že se málem ani na fotku nevešli. Ve sportovním areálu se mezitím proháněly po nebi labutě a v pozadí se houpala obrovská pirátská loď. V osm večer to před fotbalovými šatnami rozjela místo fotbalistů prostějovská hudební skupina Novios a vylákala první hodovníky do tanečního kruhu. První letní noc se skvěle vydařila. Bylo krásně teploučko, kapela hrála až do dvou do rána a hodovníci tancovali, dokud se hrálo.
V pondělí 12. června jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali tři nové občánky Smržic - Jarečka Aujezdského, Šarlotku Hofschneiderovou a Lucinku Silnou. Na úvod slavnosti vítání dětí do života jim přišli zazpívat jejich o něco větší spoluobčánci z naší mateřské školy. Potom už je přivítala paní starostka Ing. Hana Lebedová. Po slavnostním proslovu paní starostky se jako první podepsali do pamětní knihy mladí manželé Aujezdští. Jejich Jareček se jim narodil v sobotu 1. dubna. Na závěr slavnosti popřála paní starostka rodičům hodně štěstí, lásky a trpělivosti při výchově jejich dětí a paní matrikářka jim předala dárečky a finanční příspěvek obce.
Na místě zbouraného Přikrylova gruntu, který obec vykoupila, byly po příchodu jara zahájeny práce na stavbě nové Mateřské školy. Obec získala na stavební náklady 80% dotací z evropských fondů. Nová dvoupodlažní budova vyroste v těsném sousedství základní školy a nahradí původní mateřskou školu, za kterou musí obec platit nájem. Výběrové řízení vyhrála kojetínská firma Ptáček pozemní stavby a.s. Ve spolupráci s dalšími dodavateli má v plánu do konce tohoto roku mít budovu pod střechou a do konce toho příštího celou stavbu dokončit a předat. Hned v úvodu stavby se práce lehce zkomplikovaly. Základy štítové zdi sousední budovy školy byly kamenné a musely být ještě před betonování nových základů zpevněny.
V sobotu 27. května uspořádala obec a kulturně-sportovní komise tradiční Dětský den. Pro nejmenší byl ve sportovním areálu připraven skákací hrad a různé soutěže. Počasí přálo a sešlo se kolem 200 dětí, které spolu s rodiči zcela zaplnily celý areál. Na úvod programu předvedl své vystoupení taneční kroužek ZŠ Čelechovice na Hané. Novinkou letošního Dětského dne byla možnost projet se na Segwayi a děti jí nadšeně využívaly. Toto elektrické vozítko je velmi tiché a jeho stabilitu ve vzpřímené poloze zajišťuje soustava gyroskopů. Dětský den navštívila také znojemská firma Kinderwelt. Ta kromě malého skákacího hradu zajistila malování na obličej a dětem dovezla drobné dárky.
Vyvrcholením celého programu bylo losování bohaté dětské tomboly. Hlavní cenou byl tentokrát stan, který vyhrála rodina Kouřilova ze Smržic. Po vykácených topolech na obvodu sportovního areálu zůstaly obrovské pařezy. Pro smržickou firmu Laski se staly ideální příležitostí k otestování prototypu nového výrobku - frézy na pařezy F500HR. Nová fréza je vybavena dálkovým ovládáním a systémem automatického frézování a dokázala by pařez odfrézovat i sama. Šéf firmy Laski Ing. Zdeněk Zapletal si chtěl ale vyzkoušel osobně, jak nový stroj pracuje. Likvidace jednoho pařezu trvá přibližně 60 minut a odfrézuje se do hloubky 25 cm. Firma Laski vyrobila v loňském roce 500 ks fréz, které vyvezla do zemí EU, ale i na Island, do Izraele, Běloruska a Moldavska.
Už od pátku 19. května se do kulturního domu začali sjíždět turisté z různých koutů republiky na Smržické vandr. Jeho zařazení do seriálu 10 akcí IVV v ČR přilákalo turisty z Chebu, Prahy, Berouna, Kolína a dalších měst. Pěší turisty přivážel v sobotu ráno na start Smržického vandru 3x svoz z Prostějova. Cykloturisté si přivezli své bicykly autem nebo přijeli na kole rovnou z domova. Ve sportovním areálu si turisté mohli vybrat z pěších tras 11, 20, 28 a 50 km, cyklotras MTB 8, 35, 48 a 62 km a silničních cyklotras 26, 33, 52 a 95 km. Navzdory větru a zatažené obloze musel být start o půl hodiny prodloužen a ve finále pořadatelé z Klubu českých turistů Smržice zaregistrovali 1400 účastníků.
Na startu se objevili také někteří odolnější smržičáci. Tito tři hoši se přihlásili na jednu z cyklotras MTB, která byla vyznačena z části terénem. Smržické firma Laski, které je jedním ze sponzorů akce, podpořila Smržické vandr také svojí účastí. Na jednu z cyklotras vyrazil celý tým ve firemních cyklodresech v čele se svým šéfem Ing. Zdeňkem Zapletalem. Neskutečně pevnou vůli předvedla Terezka Spurná. Už několik let má potíže se svou pravou nohou. Přesto se přihlásila na pěší trasu 20 km. O francouzských holích ji zvládla za 5 hodin a v cíli dostala zasloužený diplom. Nejoblíbenější cyklotrasou se díky větrnému počasí stala ta nejkratší 26 km. Přihlásilo se na ni 192 cyklistů, kteří si projeli okruh přes Bělecký Mlýn a Čechy pod Kosířem.
Nejstarším účastníkem byl vyhlášen opět pan Karel Ošťádal. Přesto, že v září oslaví už 91 let, objel si v pohodě na kole trasu 26 km. Od pořadatelů za to dostal kromě diplomu energetický nápoj značky Fernet :-) Spoustu energie vydali také bratři Josef a Jaroslav Kaštylovi. Dříve tak nadšení cyklisté se tentokrát rozhodli prověřit své síly při pěší turistice a v rámci udržování kondice zdolali rovnou nejdelší trasu 50 km. Většina účastníků však nepřišla na vandru zdolávat nějaké extrémní trasy a něco si dokazovat, ale provětrat se a užít si naší hezké hanácké krajiny. Z medaile za odměnu měli potom největší radost ti nejmenší. V cíli vandrování na všechny čekala spousta možností, jak doplnit vydané kalorie. Postarala se o to skvělá kuchyně Restaurace U hřiště v čele se svým šéfkuchařem Lukášem.
V neděli 30. dubna se na hřišti smržické sokolovny sešli malí i velcí Sokoli ke svému tradičnímu Pálení čarodějnic. Celý program zahájila děvčata ze Základní školy Čelechovice na Hané svým "pavoučím tancem". Pálení čarodějnic provázely nejrůznější hrátky. Jednou z nich byla soutěž, jak nejrychleji přitáhnout pavouka na pavučině. Více než osm desítek dětí a několik rodičů ve finále čekalo, až čarodějnici pohltí plameny. Nějak se jí ale nechtělo a bránila se stejně jako ta letošní zima.
V pátek 28. dubna odpoledne zablokovala dopravní nehoda na křižovatce u sokolovny téměř na hodinu provoz na hlavním tahu Smržicemi. Osmnáctiletý řidič červeného vozu Hyundai Lantra nedal přednost Fordu Focus jedoucímu po hlavní silnici na Litovel a neštěstí bylo hotovo. První byli na místě havárie hasiči. Značku dej přednost v jízdě by neměl žádný z řidičů přehlédnout, i když mu ještě chybí zkušenosti. Chvilku nepozornosti odnesla nejen obě auta, ale lehkým zraněním také spolujezdkyně mladého řidiče. Přihlížející občané poněkud nechápali, proč policisté neodklonili dopravu na Kostelec na Hané. Do zablokované ulice tak najížděla další a další auta, která se musela otáčet a hledat si jinou cestu.
Další tradicí, kterou se ve Smržicích daří udržovat, je pomlázka nebo po našem mrskut, který je jedním ze symbolů svátků jara. O velikonočním ponděli kluci hned po ránu vyrazili do ulic se svými pomlázkami z vrbového proutí, ozdobenými pentlemi. Po ulici Olší přišlo na řadu Zákantí. Jako první obšťastnili svými kocary pozadí starostky smržického Sokola a dali k lepšímu také koledy, které znají už od malička. Tradiční odměna nemohla chybět. Tolik mrskutníků najednou ale nebývá zvykem. Malovaná vajíčka postačila a alkohol se ani na Velikonoce do osmnácti let nepodává.
Jedno vajíčko zbylo i na předsedu smržického klubu turistů, který šel zrovna náhodou kolem na velikonoční výšlap kolem Plumlovské přehrady. Jaro dorazilo také na ulici Jižní. Obecní výsadby, lemující celou ulici, už krásně rozkvetly a také tady po ránu procházely skupinky koledníků. Pěkná velikonoční výzdoba nechyběla ani v předzahrádkách jednotlivých domů. Vajíčka zdobila také dům Nedělníkových, ta ale pro mrskutníky určena nebyla. Se svými kocary vyrazili do ulic vymrskat smržická děvčata také všichni kluci z rodiny Pekovy, Nedělníkovy a Šebelovy.
Na nedělní odpoledne 9.dubna připravila obec na faře svoji tradiční velikonoční výstavu. Už na nádvoří dýchla na návštěvníky velikonoční atmosféra díky stromečkům, které krásně vyzdobily děti z mateřské a základní školy. Ve vstupní místnosti smržické fary nabízely dvě slečny různé druhy kytiček a velikonočních dekorací. Zadní část zdobily výrobky ze školní keramické dílny. Také schody nejstarší budovy Smržic byly krásně velikonočně vyzdobeny a nad nimi nabízela skupinka dětí osení k vysazení truhlíků. Hned za dveřmi centrální místnosti fary prodávali manželé Všetičkovi krásné velikonoční přívěsky. Výtěžek z prodeje bude věnován Základní škole Smržice.
Honzíka Slezáčka nejvíc zaujala živá ukázka malování velikonočních kraslic, kterou na faře každoročně předvádí rodina Hrubanova z Prostějova. Tajemnice smržického zahrádkařského spolku si se zájmem prohlížela kytičky, které byly na prodej v sousední místnosti fary. Velký zájem mezi návštěvníky výstavy byl o velikonoční perníčky, které nabízela v sousední místnosti rodina Zapletalova z Podhájí. Na závěr výstavy byl vyhlášen výsledek soutěže o nejhezčí výzdobu stromečku. Stejný počet bodů a první místo získaly společně děti z MŠ a 2.třídy ZŠ a ceny jim byly předány až následující den ve škole.
Spolek rodičů při MŠ pozval na sobotní odpoledne 8. dubna děti i jejich rodiče na smržickou faru. Byla zde velikonoční dílnička, vysévalo se osení, malovaly se květináčky a vajíčka. Po zhotovení nejrůznějších velikonočních dekorací přišla na řadu odměna. Pečení hadi z kynutého těsta byli obdobou oblíbených trdelníků. Skautíci přišli všem předvést, jak se vyrábí píšťalky z vrbového proutí a děti měly možnost si to také vyzkoušet. Vyvrcholením příjemného odpoledne bylo vystoupení dětského hanáckého souboru "Kláseček" z Kralic na Hané. Ten předvedl svoje tři pásma - Kolíbačky, Prší a V lese.
Jen z poloviny zaplnilo v pátek 7. dubna sál kulturního domu pozvání kulturní komise na divadelní představení "Klíč pro dva" prostějovského souboru Moje divadlo. Mottem komedie dvou mistrů britského humoru Dave Freemana a Johna Chapmana byly mimomanželské vztahy. Hlavní hrdinka inscenace Harriet si pravidelně zvala do své postele hned dva ženaté milence. Celý příběh se zamotal příjezdem kamarádky z dětství. Doposud utajení milenci se začali setkávat, do děje se zapletly i jejich manželky a docházelo k opravdu neuvěřitelným situacím. Vystoupení souboru Moje divadlo mělo u přítomných diváků obrovský úspěch. Po jeho skončení následovala jedna děkovačka za druhou a potlesk nebral konce.
V pondělí 3. dubna se sešli v obřadní síni obecního úřadu manželé Hájkovi, Šmídovi a Smyčkovi a k slavnostnímu přivítání do života přinesli svá maličká miminka. Ještě před uvítacím proslovem paní starostky novým smržičákům zazpívaly a zarecitovaly několik tématických písniček a básniček děti z mateřské školy. Jedním z vítaných občánků bylo letošní první smržické miminko Elisabeth Šmídová. Maminka Markéta si ji pro tuto slavnostní příležitost krásně vyzdobila a podepsala se do pamětní kniky obce. Shodou okolností dalším prvním smržickým miminkem, jenže už v roce 2015, byla Emička Smyčková. Tentokrát však jen doprovázela svého před pěti týdny narozeného brášku Jakuba.
Všichni rodiče se podepsali do pamětní knihy. Při podepisování měli možnost přečíst si hezkou básničku, kterou jim tam napsala matrikářka obce Radka Odvářková. První na řadě při závěrečné gratulaci byla rodina zaměstnance obce Tomáše Hájka. Malý Šimon musel chvíli počkat, až se narodí další smržičáci a tak bude mít za dva týdny už půl roku. Paní starostka všem rodičům popřála hodně zdraví, štěstí a trpělivosti při výchově nového člena rodiny a paní matrikářka jim rozdala dárky a finanční příspěvek obce. Na závěr celé slavnosti každá z rodin uvítala nabídku pořízení společné fotografie do rodinného alba. Nejpočetnější z přítomných byla rodina Hájkova.
O obnovení další staroslovanské tradice se zasloužily opět paní učitelky z mateřské školy. Symbolické vynášení bohyně zimy a smrti Morény je jednou z prvních známek blížících se Velikonoc. Naposledy vynášely smržické dětí smrtku v roce 2009 průvodem přes obec a Moréna skončila ve vodě Českého potoka. Tentokrát se s ní prošly až k Romži. Iniciátorkou obnovení tradice byla opět paní učitelka Veronika Přikrylová, která také Morénu za nadšeného pokřiku dětí vlastnoručně zapálila a hodila do vody. Bohyni zimy, noci a smrti odnesl proud řeky Romže a celé Smržice se mohou těšit na blížící se svátky jara.
Muzeum kočárů z Čech pod Kosířem v sobotu 1. dubna slavnostně zahájilo sezonu projížďkou cestovního kočáru po pamětihodnostech Olomouckého kraje. Jedna z jeho zastávek byla před smržickým kostelem. Kočár s váženým cechmistrem kočárnickým symbolicky doprovázela jízdní garda pro ochranu vyslance Kardinála Troyera. Ta předvedla v parku před školou krátkou ukázku svého bojového umění. Majitel Muzea kočárů Václav Obr předal paní starostce listinu s prohlášením k lidu smržickému a na kamenný kříž před kostelem upevnil posvěcený věneček. Na závěr ještě vybral předem dohodnuté "cestovné". Čtvrthodinový program byl zaměřený na šíření osvěty a kouzla dávných tradic. Potom už vyráží spřežení s kočárem a jízdní gardou směrem na Držovice, které jsou další ze čtrnácti zastávek této slavnostní jízdy.
V pátek 24. března se na malém sále sokolovny sešli bratři a sestry Tělocvičné jednoty Sokol Smržice ke své 26. výroční schůzi. Hned na úvod se gratulovalo nejstarším členům. Sestra Ludmila Tomášková oslaví 15. dubna krásné 85. narozeniny a členkou Sokola je od svých patnácti let. Bratr Jan Kohoutek je členem Sokola neuvěřitelných 72 roků a 9. května oslaví rovněž 85. narozeniny. Oba oslavenci dostali kromě dárku hezký pamětní list. Starostka TJ Sokol Smržice sestra Irena Laurenčíková přivítala náčelnici Sokolské župy Prostějovské Zuzanu Špačkovou a schůzi zahájila svojí výroční zprávou.
Ve čtvrtek 23. března uspořádali smržičtí zahrádkáři přednášku o stříhání stromků. Tajemnice spolku Jarka Smičková na úvod představila přednášejícího, místopředsedu Územního sdružení ČZS pana Vojtěcha Sedláčka. Celá přednáška byla spojena s praktickými ukázkami střihu jednotlivých druhů stromků, které se nacházejí v areálu ČZS Smržice. První přišel na řadu mladý ořech. Účastníci přednášky se měli možnost od pana Sedláčka mimo jiné dozvědět, jak koruny stromů nejlépe prosvětlit a které vegetační období je pro střih jednotlivých druhů nejvhodnější. O přednášku byl docela velký zájem. Zůčastnilo se kolem pěti desítek občanů a většina z nich vydržela navzdory chladnému počasí až do konce, včetně starostky obce Ing. Hany Lebedové.
V neděli 19. března přijalo pozvání Obce Smržice na Posezení seniorů ještě víc občanů, než před rokem. Přišel i pan Josef Vytásek a protože to tentokrát vyšlo zrovna na Josefa, měl dvakrát co slavit. Po dobré večeři dostal každý ze seniorů ještě zákusek a kafíčko. Také víno teklo proudem, tu největší radost jim ale každoročně udělá to, že se mohou sejít a popovídat si. O dobrou náladu tohoto setkání se velkou měrou zasloužila hudební skupina Romantica, kterou vede kapelník Roman Pytlík Doležel. U seniorů měla takový úspěch, že ji obec hned objednala na další setkání za rok. Kapela Romantica hraje hudbu pro všechny generace a občas je dokonce hostem na televizním kanále Šlágr TV. Některé z jejích hitů vytáhly smržické seniory na taneční parket
Dvě desítky občanů se sešly ve čtvrtek 16. března v kulturním domě na přednášku a besedu, pořádanou Komisí životního prostředí. Předseda Komise životního prostředí prof. Ing. Aleš Lebeda DrSc. všechny příchozí přivítal a jako první je seznámil s výsledky loňské soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu domu. Člen komise Ing. Zbyněk Slezáček předal každé z vyhodnocených rodin dárkový balíček a dřevěné krmítko pro ptáčky. Zvláštní cenu potom dostala Mateřská škola. S cenou za vánoční výzdobu se nechali zvěčnit Marta Fiedorová s dcerou, Jarmila Šterclová s dcerou, Zbyněk a Pavla Ševčíkovi a Lenka Sekaninová. Za mateřskou školu vyzvedly speciální cenu paní učitelky.
Potom už představil prof. Lebeda přítomným doc. RNDr. Barboru Mieslerovou Ph.D. z Katedry botaniky Univerzity Palackého v Olomouci. Ta zahájila přednášku "Mikroskopické houby-tajemné organismy-naši přátelé i nepřátelé. Velice zajímavou přednášku o mikroskopických houbách a jejich přítomnosti v našem okolí, proloženou promítáním videosekvencí, pozorně sledovala i celá Komise životního prostředí. Na závěr paní docentka Mieslerová odpovídala na dotazy přítomných. Rozdala jim také křížovku, ve které si mohli ověřit, co si z její přednášky zapamatovali. Kdo měl zájem, mohl si na závěr celé akce jeden druh mikroskopických hub prohlédnout na živo pomocí mikroskopu.
Když v roce 1939 koupili od Vymětalů tento dům vedle kostela Vytáskovi, byly malému Pepíčkovi 2 roky. Ve středu 15.března jsme mu přišli za obec popřát k jeho osmdesátinám. Pan Vytásek se nejdříve divil, proč děvčata přijela na kole, když to mají z obecního úřadu kousek. Když ale uviděl, jak těžký dárkový koš mu přivezla, divit se přestal. V kuchyni následovala gratulace paní starostky a paní matrikářky. Pan Vytásek jim za přání poděkoval tak, jak je po celý život zvyklý, ve své rodné hanáčtině. Další dárek od obce předal ten, kdo jej vyrobil, obecní fotograf a videokronikář. V jedné z jeho reportáží videokroniky z roku 1996 je totiž maminka pana Vytáska, když jí bylo 88 roků.
Oslavenec paní matrikářce podepsal, že může tuto gratulaci zveřejnit v dalším čísle Smržického zpravodaje a jeho syn Josef mezitím připravil přípitek. Otec a syn Vytáskovi hospodaří v tomto domě sami dva a všechno si dělají sami. Také na přípitek byla domácí slivovice a pod ní už čekal na zakousnutí domácí salám z hovězího a vepřového. Vytáskovo hospodářství je v posledních letech poněkud skromnější. Dnes už najdete na dvoře jenom králíky a třicet slepic a ve chlévě dva býky a šest prasat. Své oblíbené koně nám pan Vytásek ukázal už jenom na fotkách. Pan Vytásek se nakonec nechal svým synem přemluvit a dal si s námi ještě jednu slivovici na rozloučenou.
Na páteční podvečer 3. března pozvala kulturní komise obce a autor smržických videokronik Zdeněk Balcařík občany na promítání filmu "Smržice před dvaceti lety". Starostka obce Ing. Hana Lebedová diváky provizorního smržického kina přivítala a popřála jim hezkou zábavu při vzpomínkách na minulost. Obec za tímto účelem nechala původní videokroniky na kazetách VHS zdigitalizovat a jejich autor je sestříhal do zkrácené verze. Letos se promítaly roky 1995 - 1997. Diváci si měli možnost připomenout nejdůležitější události z druhé poloviny devadesátých let, vidět své děti i sebe o dvacet let mladší a vzpomenout na ty, kdo už nejsou mezi námi.
O přestávce byla vyhlášena hádanka, kdo byl knihovníkem obce v roce 1996. Matrikářka obce Radka Odvářková posbírala odpovědi a vybrala ty správné. Z 32 správných odpovědí, že se o knihovnu v roce 1996 staral pan Stanislav Konečný, byla vylosována jedna a dárkový koš od obce získala Eva Zdráhalová. Nejstarším divákem promítání byl pan Alois Zwiener. Přesto, že bude mít letos 89 let, odmítl po skončení odvoz a šel se projít přes celou obec do svého domu. První smržické miminko se narodilo paní Markétě Šmídové z ulice Blíšťka už začátkem ledna. Kvůli nemocem v rodině jsme jí k němu mohli ale za obec přijít popřát až 1. března.
Malá Elisabeth se narodila 11. ledna ve 2:37 ráno, vážila 3,15 kg a měřila 48 cm. Když jsme ji přišli přivítat, spokojeně spinkala. Za chvilku se už Eli na nás i na maminku hezky usmívala. Z obrázku na stěně se usmíval také její o tři a půl roku starší bráška Maxmilián, který už chodí do školky. Od obce dostala Eli kromě přání šťastného a spokojeného života ještě krásné náušnice z bílého zlata. Tatínek František je uvidí, až přijde z práce. Veronika Přikrylová z mateřské školy se snaží v naší obci obnovovat lidové tradice a u masopustu se jí to podařilo opravdu na poslední chvíli. Ten totiž končí Popeleční středou a průvod maškar vyrazil ze školky v úterý.
Po úvodní předváděčce před obecním úřadem a školou se děti i paní učitelky v pestrobarevných kostýmech vydaly na průvod obcí. Jednu ze zastávek udělaly u Fiedorů v ulici Za Kobližnicí. Potom to celý rozjásaný masopustní průvod vzal Příční ulicí kolem družstva. Další veselé překvapení připravily děti některým obyvatelům bytovky na ulici Za Farskou. Poslední zastávka na cestě dědinou nemohla být jinde než u Slezáčků na dvoře. Tato rodina má totiž k podobným radovánkám ze smržických obyvatel asi nejblíž. Obnovení tradice masopustu ve Smržicích se učitelkám i dětem mateřské školy skvěle vydařilo a na závěr nemohla chybět společná fotka na památku.
Tradiční průvod masek zahájil v sobotu 18. února maškarní bál smržických Sokolů. Akce si během předchozích dvanácti ročníků získala velkou oblibu a také tentokrát se sešlo kolem stovky masek. Předtančení v rytmu swingu předvedl taneční soubor BUĎ Základní umělecké školy V. Ambrose z Prostějova, se kterým zatančil i bratr Jirka Šmída. Maškarní ples měl tentokrát dokonce mezinárodní účast. Další tanečníci přijeli až z Afriky a zatančili svůj domorodý tanec lidojedů. Sešla se zde také početná skupina čertů, které pochopitelně lákalo především "peklo" v suterénu sokolovny.
Pro masky byly připraveny různé soutěže, jako oblíbený tanec kolem židlí. Na některých maskách si zas mohli návštěvníci ověřit, jestli nejsou barvoslepí. Nezávislá porota z řad civilů vybrala šest nejlepších sestav: Alenka v říši divů, lidojedi, Adam a Eva, čerti, Ferda Mravenec s Beruškou a bratři Dostálovi na vozíčkách. Všechny masky se s nadšením vrhaly na taneční parket. Až do časných ranních hodin k tanci a poslechu všem hrála hudební skupina E.S.O. Po odmaskování se barevní a civilní tanečníci začali krásně prolínat. Kdo dostal hlad, zašel na zvěřinové speciality a nechybělo ani losování tomboly.
Pondělí 13. února se stalo osudným pro přerostlý topol v parku sv. Jana Nepomuckého. Ten při větším náporu větru ohrožoval padajícími větvemi projíždějící auta a cyklisty a obec se rozhodla nechat jej vykácet. Kácení stromu bylo svěřeno firmě Mifan pana Milana Ilgnera z Kobeřic, která se stará o údržbu přerostlé zeleně ve Smržicích už spoustu let. Ořezané větve byly hydraulickou plošinou citlivě spouštěny na zem. Padající větve byly hrozbou také pro patrona zdejšího parku - sv. Jana Nepomuckého. Jeho barokní socha z roku 1885 stojí jen kousek od nebezpečného stromu. Zpracování tak obrovského topolu dá spoustu práce. Ještě ve středu odpoledne porcuje pracovník firmy Mifan motorovou pilou za dohledu svého šéfa kmen stromu, sázeného ve smržickém parku téměř před sto lety.
Spolek rodičů při MŠ uspořádal ve spolupráci s Obcí Smržice v sobotu 11. února Dětský karneval. Plné sokolovně dětí a rodičů vyhrával DJ Klásek a celý program moderovala Ina Andrejková. Hry a taneční soutěže dětí se odehrávaly v duchu zimních radovánek, takže nemohla chybět ani koulovačka. Program karnevalu zpestřilo vystoupení "Koloběh života", které předvedla děvčata z tanečního kroužku z Čelechovic na Hané pod vedením Veroniky Špičákové. V karnevalové dílničce si děti mohly vylepšit svoji masku. Na závěr se losovala tombola a první cenu, elektronickou tužku s atlasem světa, vyhrála Monička Látalová ze Smržic.
V pondělí 13. února přišla na návštěvu k paní Ludmile Andrejkové paní starostka a paní matrikářka. A protože bylo krásně, popřáli jí za obec k jejímu hezkému životnímu jubileu sedmdesáti let, hned venku na dvoře. Lídu Andrejkovou zná převážná část občanů jako listonošku. Na smržickou poštu nastoupila před čtyřiceti roky. Teď v důchodě už roznáší jenom Smržický zpravodaj a když přijde návštěva, tak nějaké to občerstvení. Při takovém výročí nemohl chybět ani malý přípitek. Lída v mládí hodně sportovala. Ve smržickém Sokole byla tehdy nejlepší volejbalistkou. Potom hrála za OP Prostějov, než se ve 26-ti letech vdala do Košic. Na Slovensku ale mladá paní Andrejková dlouho nevydržela, protože kde může být líp, než ve Smržicích. Teď jsou pro ni největší radostí její dva vnuci Leonard a Nicolas od dcery Iny.
Nádherná výzdoba růží provázela další ročník Obecního plesu, který v prostorách smržického kulturního domu obec pořádala v sobotu 4. února. Všech 152 prodaných vstupenek bylo slosovatelných a na návštěvníky plesu čekala opravdu pestrá nabídka cen tomboly. Také obě zábradlí byla vyzdobena růžemi. V závěru plesu mohl jednou z růží každý z návštěvníků při odchodu obdarovat svoji partnerku. Místostarosta obce Ing. Jiří Přikryl ples zahájil, seznámil jeho návštěvníky s připraveným programem a popřál všem hezkou zábavu.
Hned v úvodu plesu byli hostům představeni mladí tanečníci z TK Olymp Olomouc Lenka Dobešová a Jakub Janků. Taneční klub Olymp Olomouc patří mezi nejúspěšnější české kluby a tito dva tanečníci jeho dobrou pověst svým výkonem jenom potvrdili. Tanečníci se mění, ale muzikanti zůstávají. Od jeho prvního ročníku provází smržický Obecní ples dvoučlenná hudební skupina Naostro. Při svém dalším vstupu okouzlila návštěvníky dvojice tanečníků ukázkou latinskoamerických tanců s neuvěřitelnými tanečními kreacemi.
Po sérii předtančení začali své taneční umění předvádět také samotní návštěvníci plesu. Kolem půlnoci se losovalo ve dvou vlnách téměř 80 cen tomboly, které z části věnovala obec a z části různé podnikatelské subjekty. První cenu, kterou byl vysavač Miele, si jeho nový majitel náležitě užíval. Otázkou zůstává, kdo si ji bude užívat u nich doma. Obecní ples se skvěle vydařil, nikomu se nechtělo domů a zábava se protáhla až do tří do rána.
Ve středu 1. února zasypala celé Smržice pořádná vrstva parádního prašanu. Bělostný sníh přikryl všechno co mohl. Domy, stromy, keře i auta. Pokud stále platí lidové pranostiky, největší radost měli z únorového sněhu v areálu Zemědělského družstva. Kolik toho vlastně napadlo bylo nejlíp vidět na zídce farské zahrady.
Zasypána byla i ulice Ve Stežkách a kdo nutně nepotřeboval, tak raději nevyjížděl. Obecní traktorky vzorně udržují všechny chodníky. Družstevní traktor zase protáhl místní komunikace a vylepšoval dokonce i práci silničářů na hlavním tahu. Na to, že mnozí občané používají chodník jako cyklostezku, jsme si už zvykli. Za těchto podmínek se k nim přidal i někdejší starosta obce Mirek Lakomý. Sníh zasypal i celý sportovní areál. Prolézačky, houpačky a skluzavky si musí na svoji sezonu ještě nějaký čas počkat.
V sobotu 28. ledna uspořádala TJ Sokol Smržice svůj tradiční XXIII. Sokolský ples. O předtančení se tentokrát postarala břišní tanečnice Shaina. K tanci a poslechu hrála kapela Trio Plus. Mezi návštěvníky plesu se našli i takoví, kteří by mohli klidně předtančení zvládnout vlastními silami. První cenou bohaté tomboly byl poukaz na víkendový pobyt v luxusním hotelu Diana ve Velkých Losinách v ceně 10.000,- Kč. Štěstí se usmálo na tuto dámu v modrém. Po vykácení aleje přerostlých topolů kolem silnice přišlo v sobotu 28. ledna na řadu několik topolů, lemujících parkoviště u fotbalového hřiště.
Všechny větve z topolů byly okamžitě zpracovány obecním štěpkovačem. Štěpka bude využita při jarní údržbě okrasných záhonů, kterých je po celé obci spousta. Větším oříškem bylo zpracování samotných kmenů. Jejich letorosty prozradily, že topoly byly sázeny někdy v druhé polovině šedesátých let minulého století. Všichni máme ještě v živé paměti, co spadená větev z topolu dokáže. Naštěstí tehdy v květnu 2015 na fatbalové střídačce nikdo neseděl. Také tato řada topolů, které už mají život za sebou a jsou hrozbou pro své okolí, bude vykácena. Na jejich místě vyroste nová výsadba.
V noci na čtvrtek 12. ledna přišla o něco větší sněhová nadílka. Na to už traktorek s kartáčem nestačil a Roman musel do ulic vyrazit s radlicí. Spojovací úseky mezi protaženými chodníky dolaďovala už ručně trojice obecních brigádníků a vjezdy do svých domů samotní občané. Kdo měl zbytečných deset až dvanáct tisíc, mohl si na zimní údržbu okolí svého domu pořídit sněhovou frézu ve smržickém železářství 3+1. Největší radost ze sněhové nadílky měla smržická omladina. Cestou do školy nebyl čas, ale hned po vyučování se před školou rozjela parádní koulovačka.
Mrazivý začátek roku potěšil též malé příznivce bruslení. Pan Spurný pro ně pomocí hadice vyrobil na dvoře fary parádní kluziště. Od sněhu si jej ale už musí uklidit sami. Cedulka na vratech fary upozorňuje, že každý bruslí na vlastní nebezpečí. Když ale hrají hokej i děvčata, určitě to nebezpečné nebude. Zimních radovánek si užívali také nejmenší obyvatelé Jižní ulice. Kopeček, který na jejím konci obec za tímto účelem vybudovala, zas letos konečně slouží svému poslání. Díky dostatečné sněhové vrstvě se dalo po polích kolem dědiny vyrazit i na běžkách. Někteří občané však dali raději přednost psímu spřežení :-)
V pátek 6. ledna na Tři krále dorazil večer také do Smržic mrazivý vzduch ze Sibiře. Nad ránem potom teplota klesla nejvíc a venku bylo najednou tolik stupňů pod nulou, jako doma nad nulou. V sobotu 7. ledna kolem osmé hodiny ranní, když vycházelo sluníčko, klesly teploty až na -21°C a Český potok po delší době zcela zamrzl. Zamrzlý nebyl jen potok, ale i všechna auta, která zůstala přes noc venku a některá z nich se ani nepodařilo nastartovat. Navzdory třeskutému mrazu proběhla také letos Tříkrálová sbírka, organizovaná Českou katolickou charitou. Smržická farnost se do ní zapojila s několika skupinkami dětí.
První trojici pod dohledem paní Spurné jsme zastihli v ulici Trávníky. Skupinka dětí byla vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity. Tři králové u každého z domů zazvonili. Pokud jim někdo otevřel, zazpívali mu známou koledu a do kasičky vybrali příspěvek. Další Tři krále s doprovodem Petry Tesárkové jsme potkali v ulici Blíšťka. Tato sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Poslední skupinku dětí, doprovázenou Karlem Vychodilem, jsme zastihli v uličce za Kocandou. Jako poděkování za příspěvek namalovali každému na dveře zkratku K+M+B s letopočtem 2017.
Po Novém roce vyzdobila mlha a mráz Smržice a celé jejich okolí nádhernou jinovatkou. Na jihu bývá většinou tepleji, na ulici Jižní to ale tentokrát neplatilo. Hned první pracovní den vyrazila do ulic skupinka obecních brigádníků. Jejich úkolem však nebylo uklidit jinovatku, ale zbytky zábavné pyrotechniky po silvestrovských oslavách. 4. a 5. ledna vystřídal jinovatku první sníh. Hned brzy po ránu vyrazil do ulic Tomáš s novým obecním kartáčem. Ty, kdo se vydali do obchodu na nákup, to určitě potěšilo.
Autor fotografií a komentářů Zdeněk Balcařík © 2017


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2020