O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
ALBUM Rok 2019 - 1.pololetí(28 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 2.pololetí(180 foto) »
ALBUM Rok 2018 - 1.pololetí(160 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 2.pololetí(224 foto) »
ALBUM Rok 2017 - 1.pololetí(220 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 2.pololetí(120 foto) »
ALBUM Rok 2016 - 1.pololetí(168 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 2.pololetí(116 foto) »
ALBUM Rok 2015 - 1.pololetí(132 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 2.pololetí(164 foto) »
ALBUM Rok 2014 - 1.pololetí(124 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 2.pololetí(80 foto) »
ALBUM Rok 2013 - 1.pololetí(200 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 2.pololetí(196 foto) »
ALBUM Rok 2012 - 1.pololetí(128 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 2.pololetí(204 foto) »
ALBUM Rok 2011 - 1.pololetí(136 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 2.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2010 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2009 - 1.pololetí(84 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 2.pololetí(72 foto) »
ALBUM Rok 2008 - 1.pololetí(100 foto) »
ALBUM Rok 2007 - 2.pololetí(76 foto) »
ALBUM: rok 2006 - 1.pololetí »
ALBUM: rok 2005 - 2.pololetí »
ALBUM: rok 2006 - 2.pololetí »

ALBUM č.29, Rok 2019 - 1.pololetí


V pondělí 14. ledna byl slavnostně zahájen provoz v nově postavené budově mateřské školy. Hned po ránu, až se všechny děti sešly, přišli je pozdravit také zastupitelé obce a přinesli jim velký balík dárečků. Vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Veronika Přikrylová vyzvala děti hezky jednoho po druhém, aby se panu starostovi představily. Dětem se to docela dařilo a někteří z nich si dokonce vzpomněli, ve které ulici bydlí. Společná fotečka při prvním dni provozu nové školky nemohla chybět. Větších dětí, kterým paní učitelky říkají "štěňátka", přišlo tentokrát jen devatenáct, celkem je jich ale přihlášených o pět víc. V sousední krásně vyzdobené třídě si to první den užívali ti nejmenší, kterým se říká "broučci". Také jim přinesl pan starosta balík dárečků a pan místostarosta zas jejich učitelkám kytičku.
Ve třídě "broučků" byla společná fotka při zahájení provozu nové mateřské školky mnohem roztomilejší. Zástupci obce si alespoň na chvilku zavzpomínali, jak to kdysi bylo krásné. Školku ale určitě tak krásnou neměli. Matrikářka Radka Odvářková děti trošku vyzkoušela. Zahrála jim pár známých melodií a děti měly poznat, co to bylo za písničku. Většinou se jim to povedlo. Po odchodu zástupců obce se děti vrhly na balík dárečků, který od nich dostaly. Chvilku jim trvalo, než se dostaly dovnitř, ale to nadšení potom stálo za to. Potom už čekala děti první svačinka v nové jídelně. Za nimi ještě obecní pracovníci stěhovali poslední sporák, protože vybavení kuchyně a jeho zapojení dalo nejvíc práce. Dětem ale chutnalo i tak báječně.
V pátek 11. ledna pozvala kulturní komise obce a její videokronikář Zdeněk Balcařík diváky do kina. Další pokračování opakovaného promítání jim tentokrát nabídlo vzpomínky na život v jejich obci během let 2002 a 2003. Diváci mohli zavzpomínat, co se v obci podařilo v úvodu tisíciletí vybudovat a také na tehdejší zatopenou sokolovnu. Některé z reportáží jim ukázaly jejich děti, když byly malé a také starší občany, kteří už nežijí. O přestávce poskytla obec divákům malé občerstvení. Pochutnal si na něm též pan Alois Zwiener. Ten ještě žádné promítání videokroniky nevynechal a nechyběl na něm ani ve svých devadesáti letech. V první přestávce promítání dostali diváci hádanku, kdy se ve Smržicích konalo referendum o vstupu do EU. Ze 47 správných odpovědí, že to bylo 13. a 14. června 2003, byla vylosována jedna, která vyhrála dárkový koš.
V tomto domě bývala odedávna hospoda U Chytilů. V roce 1952 byla do upravených místností přestěhována mateřská škola a vydržela tam neuvěřitelných 67 let. V pátek 11. ledna 2019 její provoz definitivně skončil. Paní učitelky zapojily do stěhování lehčích částí vybavení jejich mateřské školy všechny děti, aby si svých věcí a hraček víc vážily. Cestu mezi starou a novou budovou školky jim trošku vyzdobil sníh. Děti kmitaly několikrát sem a tam a zdálo se, že je to baví. V nové budově se o přestěhované vybavení školky už musely postarat paní učitelky a paní uklizečky. Většina věcí se nosila do prvního patra.
Když si děti do vstupní chodby školní budovy odnosily také zástupy svých židliček, naskytla se ideální příležitost chvilku si na nich odpočinout. Snad nejhorší částí stěhování bylo vynesení klavíru do prvního patra školky. Na to by nestačili ani obecní pracovníci Roman s Martinem. Naštěstí přiložili ruku k dílu také dva ochotní tatínci. Nahoře ve třídách se mezitím dolaďovaly koberce a výzdoba. Pro všechno vybavení a hračky se muselo vymyslet to nejvhodnějí umístění. Také v kuchyni se leštily všechny nerezové skříňky a veškerá zařízení, aby se v pondělí mohl také tady zahájit provoz a dětičky neumřely hladem.
Na úvod roku opět zorganizovala Charita ČR celonárodní Tříkrálovou sbírku. Zapojila se do ní též smržická farnost a v sobotu 5.ledna se před krásně zasněženým kostelem sešlo 25 malých koledníků s doprovodem. Početnou skupinku koledníků jsme zastihli v ulici Trávníky. Těm větším z nich jeden do trojice chyběl, tak si vzali na pomoc malého Ježíška. Další trojici s doprovodem jsme potkali na ulici Zákantí. Každá skupinka byla vybavena zapečetěnou pokladničkou s logem charity a průkazem, který má zamezit falešným koledníkům, aby se na sbírce přiživovali. Moc hezkou trojici koledníků, nebo spíš kolednic, jsme zastihli v ulici Blíšťka. Tři děvčátka, která obcházela za doprovodu Petry Tesárkové jednotlivá obydlí a zpívala známý popěvek, vypadala jako andílci.
Do Tříkrálové sbírky se každoročně zapojuje také rodina Slezáčkova. Menší děti ale tentokrát onemocněly, a tak musela za jednoho z koledníků chodit jejich maminka Pavla. Aktivně se do Tříkrálové sbírky zapojuje také pan farář P.Josef Glogar. Se dvěma dalšími koledníky jsme jej zastihli v ulici Kobližnice. Paní Urbanová jim kromě příspěvku nabídla dokonce vánoční cukroví. Přesto, že kolem jejich domečku je čeká ještě spousta práce, přispěla do sbírky také paní Růžičková. Celkem vybrali koledníci 37 370 korun, které půjdou na pomoc nemocným, postiženým a dalším lidem, kteří jsou v tísni. Aby vám na dveře domu napsal nápis K†M†B 2019 sám pan farář, to se hned tak nepodaří. Pan Trnečka to štěstí měl a také on dostal za svůj příspěvek balené cukříky a kalendář s logem Tříkrálové sbírky.Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019