O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
Internet v obci

Internet v obci zdarma


Od roku 2004 je v naší obci bezplatný bezdrátový přístup k internetu. Provozovatele služby je obec Smržice, přístup je umožněn fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v obci, přičemž není dovoleno komerční využití služby a přístup k nelegálnímu obsahu.

Status služby:
Předmětem služby je bezplatné připojení k síti Internet. Služba je určena pro občany obce (soukromé osoby) výhradně k nekomerčním účelům.
Provozovatelem služby je obec Smržice.

 • služba je poskytována bezúplatně
 • na poskytování, zajištění a dostupnost služby nelze uplatnit právní nárok
 • provozovatel si vyhrazuje právo na pozastavení nebo úplné zrušení služby - bez předchozího upozornění
 • provozovatel si vyhrazuje právo na ukládání záznamů o aktivitách jednotlivých uživatelů
 • provozovatel nezajišťuje technickou podporu pro připojení PC k síti
 • provozovatel si vyhrazuje právo na kontrolu a případné omezení obsahu prohlížených stránek
 • provozovatel si vyhrazuje právo na omezení přístupu k některým typům, služeb (např. služby pro výměnu souborů)
 • uživatel služby přebírá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené využíváním služby
 • služba je dostupná 24 hodin denně, v průběhu pracovní doby Obecního úřadu je rozsah omezen, datová konektivita nesmí být poskytnuta třetí osobě.
 • v případě zjištění zneužití služby (komerční využití, přístup k nelegálnímu obsahu) nebo podezření z něj si provozovatel vyhrazuje právo na znepřístupnění služby pro daného uživatele.

Rychlost služby:
Pro přenos přes frekvenci 2,4GHz je rychlost 8Mb/s dohromady, rychlost na jednoho uživatele je omezena na 256 kb/s, pokud uživatel přesáhne určité množství dat(100xMB) za den je rychlost dále omezena na 64 kb/s. Ve všední den od 6:30 do 18 hodin je polovina datového pásma přidělena obecnímu úřadu, zbylá část je k dispozici veřejnosti. Ve večerních a nočních hodinách a o víkendech je pro veřejnost uvolněno 95% šířky pásma.

Technické parametry:

 • PC musí být vybaveno kartou nebo adaptérem dle standardu Wi-Fi s anténou. Anténa musí být nasměrována na kostelní věž, přičemž musí být zajištěna přímá viditelnost (musí být vidět žaluzie u zvonů). Zisk antény se řídí vzdáleností od kostelní věže. Upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek GL č. 12/R/2000 (zejména 100mW EIRP).
 • identifikační řetězec sítě (SSID) je "smrzice-01", šifrování WEP je zapnuto
 • IP adresa je statická
 • případnou technickou podporu vyžadujte po svém dodavateli hardware (PC, Wi-Fi karta).
 • součástí žádosti bude MAC adresa Wi-Fi karty nebo adaptéru (číslo)
 • na základě žádosti bude přidělena IP adresa, která bude zájemci sdělena do 5 dnů a sdělen šifrovací řetězec.

Nastavení:

 • vaše IP adresa: 192.168.2.xxx, xxx je vaše číslo přidělené obecním úřadem
 • Brána:192.168.2.1
 • Maska:255.255.255.0
 • DNS1:195.250.128.38, DNS2:195.250.128.34
 • šifrování WEP64bit fráze "smrzi"
 • Vaše MAC adresa musí být registrována na OÚ, jinak nejste připojeni

Služba bezdrátového přístupu k síti Internet v obci Smržice v pásmu 5,4GHz

Status služby: Předmětem služby je bezplatné připojení k síti Internet. Služba je určena pro občany obce (soukromé osoby) vý-hradně k nekomerčním účelům. Provozovatelem služby je obec Smržice.

• služba je poskytována bezúplatně
• na poskytování, zajištění a dostupnost služby nelze uplatnit právní nárok
• provozovatel si vyhrazuje právo na pozastavení nebo úplné zrušení služby bez předchozího upozornění
• provozovatel si vyhrazuje právo na ukládání záznamů o aktivitách jednotlivých uživatelů
• provozovatel nezajišťuje technickou podporu pro připojení PC k síti
• provozovatel si vyhrazuje právo na kontrolu a případné omezení obsahu prohlížených stránek
• provozovatel si vyhrazuje právo na omezení přístupu k některým typům, služeb (např. služby pro výměnu souborů)
• uživatel služby přebírá veškerou odpovědnost za případné škody způsobené využíváním služby
• služba je dostupná 24 hodin denně, v průběhu pracovní doby Obecního úřadu je rozsah omezen datová konektivita nesmí být poskytnuta třetí osobě.
• v případě zjištění zneužití služby (komerční využití, přístup k nelegálnímu obsahu …) nebo podezření z něj si provozovatel vyhrazuje právo na znepřístupnění služby pro daného uživatele.
• připojení lze realizovat výhradně pomocí zařízení schválených technickým správcem systému.
• instalaci a konfiguraci připojení provádí výhradně technický správce systému pověřený provozova-telem. Uživatel nemá přístup k nastavení přijímací jednotky.
• rychlost na jednoho uživatele omezena na 1Mb/s, bez omezeni doby.

Technické parametry:
• přípojení je realizováno v pásmu 5,4 GHz
• příjem je realizován výhradně prostřednictvím jednotek UBNT nebo Mikrotik , montovaných vždy vně ob-jektu na místě s přímou viditelností na okna zvonice kostelní věže.
• uživateli je poskytováno připojení o maximální rychlosti 1 Mb /megabit/ za sekundu.
• IP adresa radiového rozhraní přijímací jednotky uživatele je neveřejná, statická, přidělená technickým správcem systému
• IP adresa ethernetového rozhraní přijímací jednotky uživatele je vždy 10.0.0.138
• na ethernetovém rozhraní jednotky uživatele je aktivní DHCP server přidělující IP adresy v rozsahu 10.0.0.50 až 10.0.0.100, masku 255.255.255.0, IP adresu DNS 10.0.0.138 a IP adresu brány 10.0.0.138. Server SMTP je smtp.sloane.cz, adresy DNS serverů 77.48.254.254 a 77.48.100.254

Pro připojení je nezbytná karta nebo adaptér Wi-Fi s vhodnou anténou. Anténa musí být nasměrována na kostelní věž, přičemž musí být zajištěna přímá viditelnost (musí být vidět žaluzie u zvonů). Zisk antény se řídí vzdáleností od kostelní věže. Upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek GL č. 12/R/2000 (zejména 100mW EIRP). Veškeré podmínky konzultujte s dodavatelem hardware (Wi-Fi).

Přihlašovací formuláře ke stažení:


Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019