O f i c i á l n í    s t r á n k y    o b c e
   
 Úvod   Podatelna   Úřední deska   Aktuality/Pozvánky 
 
 
 
Obecně závazné vyhlášky Obce Smržice

Obecně závazné vyhlášky Obce Smržice


 • Nařízení č. 1/2018/309Kb... OÚ Smržice

  o zákazu podomního prodeje na území obce Smržice

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2018/262Kb... OÚ Smržice

  která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 10/2002 — „Řád veřejného pohřebiště“

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2016/312Kb... Obec Smržice

  Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016/240Kb... Obec Smržice

  Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2015/1413Kb... OÚ Smržice

  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015/69Kb... Obec Smržice

  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smržice

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2013/38Kb... Obec Smržice

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2013...OÚ Smržice, o ochraně nočního klidu
 • Obecně závazná vyhláška č. 5/2010...OÚ Smržice, poplatek za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2010...OÚ Smržice, poplatek ze vstupného
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2010...OÚ Smržice, poplatek za psa
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2010...OÚ Smržice, poplatek za odvoz komunálních odpadů
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2010...OÚ Smržice, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2009...OÚ Smržice, komunální odpady
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2007...OÚ Smržice, komunální odpady
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích.
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy.
 • Obecně závazná vyhláška č.2 Obecního úřadu ve Smržicích o místních poplatcích (29. 1. 1991)
 • Doplněk č.2 obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ze dne 29.1.1991
 • Vyhláška č. 4 O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy ve Smržicích.
 • Obecně závazná vyhláška č.4 obce Smržice ze dne 31.5.1995 na ochranu veřejného pořádku
 • Obecně závazná vyhláška obce Smržice č. 6/97 o vytvoření a použití účelových prostředků "FONDU OPRAV A MODERNIZACE BYTU" na území obce Smržice
 • Obecně závazná vyhláška obce Smržice č.2/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
 • Obecně závazná vyhláška obce Smržice č. 7 /2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce Smržice, systém nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na katastrálním území obce Smržice.
 • Obecně závazná vyhláška obce Smržice č. 8/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 • Vyhláška č. 9/2002 O závazných částech územního plánu obce Smržice
 • Obecně závazná vyhláška č. 10/2002 Řád veřejného pohřebiště  Veškerá práva vyhrazena © OÚ Smržice 2002-2019